Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAkmeşe, Halil
dc.contributor.authorAras, Sercan
dc.date.accessioned2019-08-16T06:20:00Z
dc.date.available2019-08-16T06:20:00Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherDiğer
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/693
dc.descriptionYüksek Lisans Tezi.YÖK Tez No:439007en_US
dc.description.abstractDünya piyasasında faaliyet gösteren ticari işletmelerin tamamının kuruluş amacı sürdürdüğü faaliyetlerden en yüksek kârı elde edebilmektir. Şirketler bu amacı gerçekleştirebilmek için yani kârlarını maksimize edebilmek için çeşitli stratejiler uygularlar. Bu stratejiler firmanın bulunduğu sektöre göre değişiklik göstermektedir. İşletmelerin yaygın olarak kullandığı iki önemli strateji kapasite artırımı ve fiyatlamadır. Havayolu taşımacılığı ve otelcilik gibi hizmet sektörleri kapasite artırımı kısa vadede mümkün olmadığı için mevcut kapasitelerini etkin bir şekilde kullanılıp hizmetlerini en iyi fiyattan satmaları gerekmektedir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı otel işletmelerinde gelir yönetimi uygulamalarının uygulama ve önem düzeyinin tespiti, gelir yönetimi araçlarının ne derecede kullanıldığı ve gelir yönetimi uygulamalarından verim alınıp alınmadığının ortaya konulmasıdır. Çalışma İzmir'deki dört ve beş yıldızlı oteller üzerinde uygulanmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmış ve elde edilen veriler istatistik programı yardımıyla analiz edilerek yorumlanmıştıren_US
dc.description.sponsorshipCommercial business' founding purpose operating in the world market is to achieve the highest profit from continuing operations. Companies are implementing various strategies in order to maximize their profit and to achieve this objective. These strategies vary according to the sector in which the company. Two important strategies commonly used by businesses that increase capacity and pricing divisions. Service industries such as air transport and hospitality are not possible capacity building in the short time so they are required to use their current capacity effectively and sell them with the best price. In line with this, aim of thesis is determination the application and significance levels of revenue management in the hotel enterprises and the extent to which the revenue management tools used and revenue management applications are productive or not for hotels. For this purpose, in this study it performed on four and five star hotels in Izmir. The survey was used as a data collection tool and analyzed by statistical program before interpreted.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGelir Yönetimien_US
dc.subjectOtel İşletmeciliğien_US
dc.subjectGelir Yönetimi Uygulamalarıen_US
dc.subjectRevenue managementen_US
dc.subjecthotel managementen_US
dc.subjectrevenue management applicationsen_US
dc.titleOtel işletmelerinde gelir yönetimi uygulamaları: İzmir'deki dört ve beş yıldızlı otellerde bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeRevenue management applications of hotel enterprises: A research on four and five star hotels in İzmiren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.orcid34321en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record