Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSelvi, Hüseyin Zahit
dc.contributor.authorBozdağ, İrfan
dc.date.accessioned2019-08-19T12:04:26Z
dc.date.available2019-08-19T12:04:26Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherDiğer
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/718
dc.descriptionYüksek Lisans Tezi. YÖK Tez Merkezi No: 513723en_US
dc.description.abstractCoğrafi Bilgi Sistemleri farklı analiz teknikleri ile çeşitli bilim dallarına yönelik güncel ve sürdürülebilir nitelikte uygulamalar sunmaktadır. Mekansal analiz fonksiyonlarından biri olan görünürlük analizi, Coğrafi Bilgi Sistemleri'nde üç boyutlu arazi modelleri üzerinde gerçek ve harita arasındaki konum tabanlı görünebilirliğin incelenmesinde kullanılmaktadır. Bu çalışma kapsamında kullanıcıya bazı kolaylıklar sunan konum tabanlı görünürlük analizi uygulamaları arkeolojik bir sahada uygulanmıştır. Bu arkeolojik saha, Türkiye'de Konya ilinde yer alan Eflatunpınar ve Fasıllar Anıtları ile onların yakın çevresini kapsamaktadır. Hitit Medeniyeti için bu anıtlar fiziksel özellikleri, sahip oldukları tasvirler, birbirlerine ve yakın çevresine olan stratejik konumları ve bulundukları arazinin kullanım türü ile ilgili önemli izler taşımaktadırlar. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, Eflatunpınar ve Fasıllar anıtlarının bu bölgelerde oluşturulma ve yer seçim nedenlerinin araştırılarak Hititlerin yaşam ve yerleşim biçimlerinin ortaya konulmasıdır. Araştırma sürecinde anıtların birbiriyle ve çevresiyle olan konumsal ilişkisi ve özellikleri görünebilirlik analizi ve diğer mekânsal analizler kullanılarak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yardımıyla analiz edilmiştir. Bu anıtların yer seçiminde; arazi kullanım yapısı, su ve suyu kutsallaştırma düşüncesi, iktidarın ihtişamını yansıtma ve stratejik ulaşım güzergahlarına sahip olma düşüncelerinin etkili olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractGeographic Information Systems which have different analysis techniques present current and sustainable quality applications for various branches of science. Visibility analysis, one of the spatial analysis functions, is used for investigating of location-based visibility on three-dimensional terrain models between the ground and the map. In this study, location-based visibility analysis in an archeological site has applied which is provided some facilities for the users. This archaeological site covers Eflatunpınar and Fasıllar monuments and their immediate surroundings are located in Konya province in Turkey. These monuments have important traces about Hittite civilization with their physical characteristics, their depictions, their strategic location to each other and their immediate surroundings, and the type of use of their land. The purpose of studying in this context is to investigate the reasons for the creation of places and the reasons for site selection of Eflatunpınar and Fasıllar monuments in the revealing the life and settlement forms of the Hittites. In the research process, the positional relationships and features of monuments with each other and their surroundings were analyzed with the help of Geographic Information Systems (GIS). In the selection of the location of these monuments have determined the importance of land use structure, the idea of sanctifying water and water, reflection to the magnificence of power and dominance to the strategic transportation routes.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectArkeolojik yerleşimen_US
dc.subjectCoğrafi Bilgi Sistemien_US
dc.subjectGörünürlük analizien_US
dc.subjectKonum tabanlı görünürlüken_US
dc.subjectArcheological settlementen_US
dc.subjectGeographic Information Systemen_US
dc.subjectLocation based visibilityen_US
dc.subjectVisibility analysisen_US
dc.titleArkeolojide CBS analizlerinin uygulanması: Eflatunpınar ve Fasıllar örneğien_US
dc.title.alternativeApplication of GIS analysis in archeology: The case of Eflatunpinar and Fasillaren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.orcid25110en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record