Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSoy, Hakkı
dc.contributor.authorÇeltek, Seyit Alperen
dc.date.accessioned2021-06-14T07:33:55Z
dc.date.available2021-06-14T07:33:55Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017-07-17
dc.identifier.citationÇeltek, S A. (2017). Kablosuz algılayıcı/eyleyici ağ tabanlı kontrol sistemi tasarımı ile binalarda enerji verimliliğinin arttırılması. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/7503
dc.descriptionYüksek Lisans Tezien_US
dc.description.abstractBina kontrol sistemleri binalarda konforu artırırken, tüketilen enerjinin azaltılması amacıyla kullanılmaktadır. Her geçen gün yaygınlaşan bu sistemler aydınlatma ve iklimlendirme cihazlarını kontrol edererek enerji verimliliğini arttırmayı hedefler. Bu tezde kablosuz algılayıcı / eyleyici ağ tabanlı bina iklimlendirme ve aydınlatma kontrol sistemi tasarımı üzerinde çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, ortam parametrelerini takip etmek için algılayıcı düğümler, aydınlatma ve iklimlendirme görevlerini kontrol etmek için de eyleyici düğümler tasarlanmıştır. Algılayıcı ve eyleyici düğümlerden oluşan bu kablosuz ağı yönetmek ve kullanıcılara bilgi vermek için kontrol düğümüne ve merkezi düğüme yer verilmiştir. Mevcut kablolu sistemlerin kurulum zorluğu ve bakım masrafı, kablosuz sistemlerinin de büyük ölçekli binalarda algılayıcılar ile kontrol merkez arasındaki haberleşme mesafesinin artmasından dolayı haberleşme için harcanan enerjinin artması ve kablosuz bina otomasyonu konusunda dünya standartlarında kabul edilmiş bir haberleşme standartının olmaması bu çalışmanın önemini daha da arttırmaktadır. Bu çalışmanın amacı, kablosuz algılayıcı eyleyici ağ (KAEA) tabanlı bir bina otomasyon sistemi geliştirmek ve geliştirilen bu sistem ile bina aydınlatma ve iklimlendirme sistemlerinde enerji verimliliğini arttırmaktır. Bu çalışma, kullanılan haberleşme protokolüyle, binalarda iklimlendirme ve aydınlatma alt sistemlerinin KAEA tabanlı bir sistem ile kontrol edilebilineceği ortaya koymuştur. Yapılan çalışma, mevcut büyük ölçekli binaları akıllı binalar haline dönüştürmek için gerek maliyet gerek uygulanabilirlik bakımından örnek teşkil edebilecek niteliktedir.en_US
dc.description.abstractBuilding control systems are used to increase the comfort of the buildings while reducing the energy consumption. These systems, which are becoming widespread everyday, aim to increase energy efficiency by controlling lighting and air conditioning devices. In this thesis, the wireless sensor actuator network based building control system has been studied. For this purpose, sensor nodes are designed to monitor the environmental parameters and actuator nodes are used to control the illumination and climate conditioning tasks. A control node and a central node are used to manage the wireless sensor actuator network and inform the users. The installing and maintenance of existing wired systems is difficult. On the other hand, the decrease in working efficiency due to the increase of communication distance of wireless systems in large-scale buildings, and the lack of a world-wide communication standard for wireless building automation further increase the importance of this work. The purpose of this study is to develop a building automation system based on wireless sensor actuator network (WSAN) and to improve energy efficiency in building lighting and air conditioning systems. This study shows that the communication protocol can be used to control climate and lighting subsystems of the buildings with a WSAN-based system. The study is an example in terms of cost and applicability to transform existing large scale buildings into intelligent buildings.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAkıllı Binalaren_US
dc.subjectBina Otomasyonuen_US
dc.subjectKablosuz Algılayıcı Eyleyici Ağlarıen_US
dc.subjectSmart Buildingsen_US
dc.subjectBuilding Automationen_US
dc.subjectWireless Sensor and Actuator Networksen_US
dc.titleKablosuz algılayıcı/eyleyici ağ tabanlı kontrol sistemi tasarımı ile binalarda enerji verimliliğinin arttırılmasıen_US
dc.title.alternativeThe increasing energy efficieny in a building with wireless sensor and actuator network based control systemen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 0000-0003-3938-0381en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record