Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKorkmaz, İsa
dc.contributor.authorKoç, Beyza
dc.date.accessioned2019-09-09T11:52:03Z
dc.date.available2019-09-09T11:52:03Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherDiğer
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/883
dc.descriptionDoktora Tezi. YÖK Tez Merkezi No: 493085en_US
dc.description.abstractBu çalışmada ilkokul 3. sınıfa devam eden diskalkulik öğrencilere toplama çıkarma işlemlerini öğretmek amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 3. sınıfa devam eden matematik öğrenme güçlüğü raporu olan 2 öğrenci oluşturmaktadır. Öncelikle hazırlanan program dâhilinde her iki öğrenci ayrı ayrı birer ön sınava tabi tutulmuş ve bilgileri ölçülmüştür. Öğrenciler toplama ve çıkarma işlemleri, basamak kavramı, sayıların okunuşu ve yazılışı, sayılarda büyüklük küçüklük kavramını bilmemeleri önkoşul becerilerine göre seçilmişlerdir. Öğretim okulda bir odada, her bir öğrenci ile birebir öğretim şeklinde, günlük 40 dakika zaman aralığında gerçekleştirilmiştir. Ayrıca çalışmalar, araştırmacı tarafından geliştirilen senaryo kitapçığı, somut materyaller, bilgisayar oyunları, ödüller, ödevlerle desteklenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması benimsenmiştir. Veriler betimsel analiz tekniğiyle analiz edilmiştir. Araştırmacı tarafından geliştirilen bir senaryo yardımıyla toplama işlemi yapma yöntemi öğretildikten sonra her iki öğrencinin de eldeli ve eldesiz toplama işlemlerinde, bozdurmasız ve onluk-yüzlük bozdurmalı çıkarma işlemlerinde %90 üstü başarı gösterdikleri tespit edilmiştir. Kazanımlar, matematik öğrenme güçlüğü olan katılımcı öğrencilerle 63 saatte %90 üstünde başarı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın güçlü ya da zayıf yanları ve öğrencilerde meydana gelen değişimi belirlemek için gözlem ve görüşmeler yoluyla sosyal geçerlik verileri toplanmıştır. Yapılan çalışmaların sonucunda öğrencilerin başarabilme duygularını tadarak özgüven kazandıkları tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, it is aimed to teach the addition and subtraction processes to the students who attend 3rd grade at primary school and who have dyscalculia. The working group of the study is composed of two students in the academic year 2014-2015, who were attending 3rd grade and have reports on dyscalculia. First of all, in the prepared program, each student was subjected to pretest to measure about their level of the subject. The students were selected according to the prerequisite skills that did not know how to read, writing and recognize the concept of size and smallness, step value concepts, adding and subtracting processes in mathematics. The instruction was carried out in a room in the school, with a time of 40 minutes per day in the form of individual instruction with each student. In addition, the study was supported by a researcher-developed scenario booklet, concrete materials, computer games, prizes, and assignments. Action research from qualitative research methods has been adopted in the study. The data were analyzed using descriptive analysis technique. After learning the method of collecting with the help of a scenario developed by the researcher, it was determined that both students achieved more than 90% on teaching basic addition process and subtraction process. Gains have been actualized by students with math learning difficulties with over 90% success in 63 hours. Social validity data were collected through observation and interviews to identify strengths or weaknesses and changes occurring in the student's work. As a result of the studies, it has been determined that the students gain self-confidence by enjoying their sense of accomplishment.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDiskalkulien_US
dc.subjectMatematik öğrenme güçlüğüen_US
dc.subjectToplama ve çıkarma öğretimien_US
dc.subjectSosyal geçerliliken_US
dc.subjectEylem Araştırmasıen_US
dc.subjectDyscalculiaen_US
dc.subjectMathematics learning disabilitiesen_US
dc.subjectTeaching addition and subtractionen_US
dc.subjectSocial validityen_US
dc.subjectAction Researchen_US
dc.titleDiskalkulik öğrencilere toplama ve çıkarma öğretimine yönelik bir eylem araştırmasıen_US
dc.title.alternativeAn action research on teaching addition and subtraction to students with dyscalculiaen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.orcid37137en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record