Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKöse, Saffet
dc.contributor.authorSamar, Mahmut
dc.date.accessioned2019-09-23T12:06:06Z
dc.date.available2019-09-23T12:06:06Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otherDiğer
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/934
dc.descriptionYüksek Lisans Tezi. YÖK Tez No:407234en_US
dc.description.abstractİslam borçlar hukukunun temel konularından birisi olan akitlerde ca'lî şartlar, genel olarak tarafların akitle beraber ileri sürdükleri ve üzerinde anlaştıkları şartları ifade eder. Tez çalışmamızda ca'lî şartların kısımları, sınırları, bu sınırları belirleyen esaslar ve akitlere etkisi ele alınmıştır. Çalışmamız bir giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında konun İslam borçlar hukuku içindeki yerine, önemine, amacına, sınırlandırılmasına ve kaynaklarına dair bilgilere yer verilmiştir. Birinci bölümde şart teriminin kavramsal çerçevesi ve genel anlamda akitlerde şart koşma hürriyeti ele alınmıştır. Bu bölümde şart teriminin tanımı ve kısımları, akitlerde şart koşma serbestisinin sınırları ve nasslardaki temellerine yer verilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümü İslam hukuk doktrininde ca'lî şartlar ve akitlere etkisi konularına tahsis edilmiştir. Bu bölümde şarta ve zamana bağlılığı kabul edip etmemesi bakımından akitlere yer verildi. Son olarak takyîdî şartlar ve akitlere etkisi konuları ele alınarak bir değerlendirmede bulunuldu. Çalışmamız vardığımız neticeleri içeren bir sonuç bölümüyle tamamlanmıştır.en_US
dc.description.abstractStipulations in contracts is one of the fundamental issues of Islamic law of Contracts.Stipulations are conditions or terms that parties have offered and both parties have agreed during the contract. Our dissertationdeals with different kinds of stipulations, their limitations, the determinants of these limitations and their impact on contracts. This study consists of an introduction and two chapters. In the introduction, we have given information regarding the thesis topics' place in Islamic contract law, its importance, aim, limitations and resources. In the first chapter,we have dealt with the concept of stipulation and the freedom of stipulation in contracts in general. Also in this chapter the definition of stipulation and its kinds, the limitation of freedom of stipulation in contracts and its principal basis in the Islamic texts are discussed. The second chapter is related to stipulations in Islamic contract law and its effect on contracts. In this chapter, contracts are mentionedaccording to whether they accept regular stipulations or time related stipulations. Lastly, we dealt with stipulations that contain restrictions and their effect to contracts and made some evaluations. Our monograph ended with a conclusion that contains the result of the thesis.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİslam Borçlar Hukukuen_US
dc.subjectCa'li Şartlaren_US
dc.subjectİzafeen_US
dc.subjectTa'liken_US
dc.subjectTakyiden_US
dc.subjectIslamic Contract Lawen_US
dc.subjectStipulationsen_US
dc.subjectTime Stipulationsen_US
dc.subjectEvent Stipulationsen_US
dc.subjectRestrictive Stipulationsen_US
dc.titleİslam Borçlar Hukukunda akitlerde ca'lî şartlaren_US
dc.title.alternativePropounded conditions in contracts in Islamic Law of Obligationen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.orcid239100en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record