Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Cerrâh b. Abdullah el-Hakemî 

      Cerrâh b. Abdullah el-Hakemî Emevîler dönemi kumandan ve valileri arasında önemli bir yere sahiptir. Aslen Şamlı olup daha sonra Basra ve Kûfe'ye yerleşti. Haccâc b. Yûsuf ile tanıştıktan sonra yaklaşık kırk yıl boyunca ...