Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Peritoneal adezyonlardan korunmada gliserinin etkisi 

      Pamukçu, Ahmed (Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, 2007)
      Periton içi adezyonların önlenmesinde gliserin kullanılarak oluşturulanartifisyel asit ortamının etkili olup olmadığını araştırmayı amaçladık.Materyal ve Metod: Çalışmada 36 adet Wistar Albino cinsi erkek rat 3 grubaayrıldı. ...