Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • İbn Tabâtabâ ve 'Iyâru'ş-Şi'r adlı eseri 

      Kutlu, Ayşe (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
      İbn Tabâtabâ (322/934), Abbasilerin ikinci döneminde yaşamıştır. Bu dönem, kültürel ve ilmî açıdan hareketli bir dönem olmuş her alanda çok değerli eserler ortaya konulmuştur. İbn Tabâtabâ, öğrenimini doğup büyüdüğü yer ...