Advanced Search

Now showing items 1-5 of 5

  • Hadislerin takviyesinde Telakkî bi'l-Kabûl'ün etkisi 

   Bayraktar, İbrahim İhsan (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2013)
   Tez, bir giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. "Hadislerin Takviyesi ve Türleri" başlıklı birinci bölümde, telakkî bi'l-kabûlün hadislerin takviyesindeki yerini tespit etmeye çalıştık. "Telakkî bi'l-Kabûlle İlgili Kavramlar ...
  • Manisa hamamları (Merkez) 

   Şen, Ahmet (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015)
   Hamam kültürünün bugün halen yaşandığı Manisa, Hamam mimarisi bakımından Türk Hamamları içinde önemli bir yer teşkil etmektedir. Halkın hamam kültürünü bu cağda hala yaşatıyor olması, hamamların kalıcılığını artıracak ...
  • Marka şehir ve marka imajının ölçümü: Konya şehir imajı üzerine bir araştırma 

   Bilgeoğlu, Sadettin (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Günümüzde yaşam kalitesinin artması ile birlikte marka olan ürün ve hizmetler talep edilmektedir. Talebin artmasının doğal sonucu olarak hemen hemen her alanda marka çalışmaları devam etmektedir. Şehirler de bir pazarlama ...
  • Mevlânâ Dergâhı'ndaki tezhipli Mesnevîler 

   Tuna, Necmi (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015)
   Konya Mevlânâ Dergâhı'nda bulunan Mesnevîlerden, tezhip ihtiva eden 9 eserin incelenmesinden oluşan bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümü oluşturan girişte araştırmanın konusu, amacı ve önemi ile araştırmada ...
  • Osmanlı Dönemi'nde Burdur'da modern temel eğitim kurumları 

   Çora, Ersin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015)
   Bu çalışmanın amacı 1895-1921 yılları arasında, Burdur'da kurulmuş temel eğitim kurumlarını belgeler ışığında aydınlatmaktır. Çalışmanın giriş bölümünün dördüncü kısmında İlkçağlardan Kurtuluş Savaşı'na kadar geçen süreçte ...