Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Hemen hemen kosimplektik manifoldların yeni bir sınıfı 

      Arı, Muhammed Burak (Necmettin Erbakan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
      Bu çalışmanın amacı; ξ karakteristik vektör alanını içeren k-nulluk dağılımına sahip hemen hemen kosimplektik manifoldları incelemektir. W2-yarı simetrik hemen hemen kosimplektik manifoldlar ve W2=0 koşulunu sağlayan hemen ...