Advanced Search

Now showing items 1-2 of 2

  • Cerrâh b. Abdullah el-Hakemî 

   Cerrâh b. Abdullah el-Hakemî Emevîler dönemi kumandan ve valileri arasında önemli bir yere sahiptir. Aslen Şamlı olup daha sonra Basra ve Kûfe'ye yerleşti. Haccâc b. Yûsuf ile tanıştıktan sonra yaklaşık kırk yıl boyunca ...
  • Hz. Peygamber dönemi insana yönelik sosyal hizmetler 

   Çelik, Yılmaz (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
   Hz. Peygamber dönemi; İnsanlık için hidayet kaynağı olan Kur'ân-ı Kerim'in indirildiği, İslamiyet'in tebliğ edildiği, fert ve toplum refahının ideal anlamda sağlandığı bir dönemdir. Miladî VII. yüzyılın ilk yarısında yaşanan ...