Advanced Search

Now showing items 1-10 of 10

  • Bazı ütopyalarda özgürlük - ahlak ilişkisi 

   Sönmez, Merve (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Bazı ütopyalarda özgürlük – ahlak ilişkisini irdelediğimiz bu çalışma, istenilen ütopyalardan Platon'un Devlet adlı eseri, Farabi'nin El – Medinetü'l Fazıla (İdeal Devlet) adlı eseri, İbn Tufeyl'in Hayy bin Yakzan adlı ...
  • Charles Hartshorne’un Neo-Klasik Teizmi 

   Özgül, Kadri (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2021)
   Bu çalışmada Charles Hartshorne’un neo-klasik teizm anlayışını irdelemeye çalıştık. “Klasik” kelimesi mevcut olanın çoğunu muhafaza etmeyi çağrıştırır. “Neo” (yeni) kelimesi ise olana bir şey ekler ve yeniliğe vurgu ...
  • Descartes'ta determinizm-özgürlük ve ahlak ilişkisi 

   Porsuk, Arzu (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmanın amacı17.asrın en önemli filozoflarından olan Descartes'in Determinizm, özgürlük ve ahlak ilişkisini incelemektir.
  • Ernst cassirer ve aydınlanma 

   Demir, Feyza (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2013)
   Bu çalışmada özellikle Ernst Cassirer'in Aydınlanma Felsefesi hakkındaki görüşleri incelenmiştir. Çalışmamız giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Girişte Aydınlanma öncesi toplumsal, siyasal, ekonomik ve dini ortam üzerinde ...
  • İstanbul dâru'l-fünûnu ilâhiyat fakültesi mecmuası, İslâm ilimleri enstitüsü dergisi ve diğeri İlahiyat Fakülteleri dergilerinde 

   Şahin, Naim (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 1991)
   Herhangi bir alanda araştırma yapabilmek İçin o alanın literatürünü iyi bilmek gerekir.
  • René Guénon'da dinî sembolizm 

   Kermen, Özlem (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmada, Guénon'un dinî semboller ve bu semboller etrafında ortaya çıkan özgün düşüncelere ilişkin görüşlerini ve onlara yüklediği anlamlar ele alınmıştır. Ona göre, dindeki sembolik ifadeler hakikate ulaşmada yegâne ...
  • Thomas Hobbes'ta ahlak-siyaset 

   Demiraslan, Müslüm (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
   Bu çalışmada Thomas Hobbes'un genel felsefesinde ahlak ve siyasete dair görüşleri incelenmiştir. Çalışmamız giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Girişte Hobbes'un hayatı, eserleri ve felsefesi hakkında kısa bilgiler verdik. ...
  • Ütopyalarda din-siyaset ilişkisi 

   Akyüz, Yakup (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2013)
   Çalışmamız giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde ütopya, din ve siyaset kavramları, birinci bölümde Batı dünyasında istenilen ütopyalardan Platon, More, Campanella ve Bacon'ın ütopyaları ele alınmıştır. İkinci ...
  • Voltaire ve Jean Jacques Roussseau'da din-ahlak ilişkisi 

   Karakedik, Mustafa (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Voltaire ve Rousseau aynı dönemde yaşamış iki düşünür olmasına rağmen, Voltaire'in rasyonel bakış açısı ve Rousseau'nun romantik bakış açısı bu iki düşünürü farklı kılmıştır. Ancak bu farklılıklara rağmen iki düşünür bazı ...
  • William James'e göre dini tecrübe ve epistemolojik değeri 

   Erdem, Ömer Faruk (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
   Bu çalışmada William James'in dini tecrübe ve epistemolojik değerine dair görüşlerini incelemeye ve yorumlamaya çalıştık. Bir giriş ve iki bölümden oluşan bu tezin giriş bölümü William James'in hayatı ve genel olarak ...