Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Molla Fenârî'nin varlık ve bilgi anlayışı 

      Aslan, Mahmut (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2019)
      Osmanlı düşüncesinin baş mimarlarından biri olarak kabul edilen Molla Fenârî (v. 834/1431), akli ve nakli ilimlerde yüksek mertebelere ulaşmış; kendi devrinde şer'i ilimlerle tasavvuf arasında kayda değer sentezlerde ...