Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Kur'an öğretiminde temel ilkeler, yöntem ve teknikler 

      Biceğez, Yunus (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2017)
      Allah tarafından okunup, üzerinde düşünülmesi, anlaşılması ve yaşanması için gönderilen Kur'an, Müslümanlarca asırlardır bu amaçlara ulaşmak için eğitim ve öğretime konu edilmiştir. Hz. Peygamber zamanında Dâru'l-Erkam ve ...