Advanced Search

Now showing items 1-8 of 8

  • Aksiyolojik Etik Teorisi ve Max Scheler etiği 

   Yavuz, Ziya (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2014)
   Bu tezde, Aksiyolojik Etik Teorisini Max Scheler özelinde inceledim. Tezimiz giriş, üç bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Girişte, konu hakkındaki görüşlerimi kısaca belirttim. Birinci bölümde, Scheler'in bütün felsefesini ...
  • Babanzade Ahmed Naim'in felsefe algısı ve ele aldığı felsefi problemler 

   Özoğul, Şenel (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
   Bu tezde, "Babanzade Ahmed Naim'in Felsefe Algısı ve Ele Aldığı Felsefi Problemler" konusu çalışılmıştır. Tez giriş, üç bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Girişte tez konusu, çalışma yöntemi ve kaynaklar, çalışma bölümleri ...
  • Eğitime empirik yaklaşımlar: Locke ve Spencer örneği 

   Solmaz, Mustafa (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Eğitime Empirik Yaklaşımlar: Locke ve Spencer Örneği başlıklı tez çalışması "Giriş" ve "Sonuç" bölümleri dışında üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde araştırmanın amacı, kapsamı, önemi ve yöntemi açıklanmış daha sonra ...
  • Erdem etiği -Aristoteles ve Alasdair Macintyre örneği- 

   Öğütlü Elibol, Mine (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Bu araştırmanın amacı, ahlak felsefesinin temel tartışma alanlarından olan erdem etiğini Aristoteles ve Alasdair MacIntyre örneği üzerinden incelemektir. Erdem ve ahlak tartışmaları, insana ve topluma dair şeyler olmaları ...
  • Fârâbî’nin Ahlâk Felsefesinde Değerlerin Kaynağı Sorunu 

   Fârâbî'nin değerlerle ilgili görüşü yetkinlik ve mutluluk öğretisine dayanmaktadır. Yetkinlik ve mutluluk öğretisi ise Faal Aklın feyezânına açık olmayı, onunla ittisal kurup ondaki akledilirleri almayı ve sonunda da onun ...
  • Gazzali'de insan ve benlik algısı 

   Ekşici, Zeynep (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmada insan felsefesinin problem alanlarına dair Gazzali'nin verdiği cevaplar incelenmiştir. Gazzali'de insan, her alanda değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda Gazzali'nin siyaset, toplum, eğitim, ahlak, din, ...
  • John Locke'da doğal birey ve devlet anlayışı 

   Topçu, Recep (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmada Batı'da Akıl Çağı olarak nitelenen Aydınlanma Çağının gerçek kurucularından biri olarak kabul edilen İngiliz filozofu John Locke'ın siyaset felsefesi açısından hala belirleyici olan, devlet ve birey hakkındaki ...
  • John Locke, George Berkeley ve David Hume'un bilgi anlayışları ve mukayesesi 

   Sel, Murat (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Epistemoloji on yedinci yüzyıldan itibaren felsefenin baş disiplini haline gelmiştir. Bu hususta temeli atan en önemli düşünürün Descartes olduğu kabul edilir. Descartes ile açılan bu çığır on sekizinci yüzyıl felsefesinde ...