Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • İbn Haldun sosyolojisi 

      El-Husrî, Satı (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 1991)
      Doğu'da "Mukaddime" Batı'da "Prolegomenes" adıyla tanınan ibn Haldun'un meşhur eseri, en çok müsteşrikler ve tarihçiler tarafından incelendi Halbuki, bilhassa sosyologlar tarafından incelenmiş olması gerekiyordu.