Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • İslam borçlar hukukunda ıskat tasarrufları 

      Güllü, Yasemin (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
      İslam hukukunda Iskat kavramı, bir hakkın ya da mülkiyetin, hak sahibine intikalinin söz konusu olmadan düşürülmesini ifade etmektedir. Iskat tasarrufunun konusuna baktığımızda, genel olarak hakların teşkil ettiğini ...