Advanced Search

Now showing items 1-9 of 9

  • Arap dilinde fiillerin meçhul yapılması ve "Mu'Cemu'l Ef'âli'l Meçhûli" adlı risale 

   Büyükkaragöz, Cengiz (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
   Bu tezde Arapçada meçhûl yapı önce kelime anlamı olarak incelenmiş sonra bir ifadeyi anlamlandırmaya katkısını görmek için Arapça meçhûl yapının kullanım amaçları maddeler halinde verilmiştir. Çalışmada Arap dilinin ...
  • Arap dilinde klasik lehçeler ve Kureyş lehçesi 

   Çorakcı, Nuri (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Arap coğrafyasının geniş çöllere ve yüksek dağlara sahip olması, bu bölgede yaşayan kabilelerin birbiriyle olan bağını kısıtlamış, ticari ve kültürel etkiletişimini engellemiştir. İletişimin az olması dil alanına yansımış ...
  • Arap dilinde marife isimler ve marifelik-nekreliğin anlam üzerindeki etkisi 

   Yiğiter, Şeyda Hanım (Neü Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Arapçada isim, fiil ve harf olmak üzere üç kelime çeşidi vardır. Bunlardan biri olan ismin anlamını belirlilik açısından ele alan marifelik nekrelik konusu, kastedilen mananın doğru bir şekilde anlaşılması ve yorumlanması ...
  • Arapçaya yöneltilen bazı eleştiriler 

   Sarmış, İbrahim (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 1991)
   Arapça, Arap milletinin dili olduğu kadar Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamberin dili olması itibariyle bütün müslümanlar için büyük bir önem taşımaktadır. Zira bütün müslümanlar direkt islamla bağlayan en büyük bağlardandır. ...
  • Ebu Hamza Eş-Şari ve hitabetteki yeri 

   Mohammadi, Mohammad (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
   Bu çalışmada İslamiyet'te ilk ortaya çıkan Harici mezhebinden ayrılan İbadiyye fırkasının önemli şahsiyet, âlim, hatip ve komutanlarından olan Ebu Hamza'nın hayatı, hitabeleri ve hitabetteki yeri ele alınmış, konu, amaç ...
  • İraba yöneltilen eleştiriler 

   Sarmış, İbrahim (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 1994)
   Arapça 'nın çağdaş bilim ve tekniği kısaca çağdaş uygarlığı ifade et meye elverişli olmadığı harflerinin kullanışsız ve hacim bakımından çok yer tuttuğu, nahvinin öğrenilmesi güç olduğu, şeklinde eleştirilerin yönetildiğini ...
  • İslam’ın Şiire Bakışı 

   Sarmış, İbrahim (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 1990)
   Şiir duygu, düşünce ve hayalleri dile getiren kafiyeli serbest ve manzum bir edebi türdür. ihtiva ettiği hikmet ve marifetle ahlakın güzelleştirilmesine hizmet ettiği kadar, insanın ruhunu, fazilet hislerini ve ahlakını ...
  • Kur'an'da çok anlamlılık ve eş anlamlılık 

   Baysal, Fatma Betül (Neü Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Müşterek ve müteradif olarak ifade edilegelen çok anlamlı ve eş anlamlı sözcükler, her dilde olduğu gibi Kur’an’ın dili olan Arapça ’da da mevcuttur. Bu bağlamda Kur’an mesajını doğru anlamak adına Kur’an’da yer alan eş ...
  • Şemseddin el-Enbabi'nin risale Fi ilmi'l-vad' adlı eserinin tahkiki ve değerlendirilmesi 

   Eidibrahim, Ahmed İbrahim (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Çalışmamız Şemseddin el-Enbâbî'nin vazʻ ilmine dair kaleme aldığı risalesinin tahkik ve incelmesi olup bir giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde araştırmanın konusu, gayesi ve amaçları ele alınmıştır. Birinci ...