Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Kamus-ı Teşrih 

      Yayın Yönetmeni: Şeker, Muzaffer (NEÜ Yayınları, 2018)
      1923 basımı olan Kamus-u Teşrih, Osmanlı Türkçesi ile Anatomiye ilişkin terimleri anlatmaya yöneliktir. Diğer alanlara analık eden Anatominin hekimler ve hekim adaylarınca daha iyi anlaşılması çabasının açık biçimde görüldüğü ...