Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGümüş, Hafize
dc.contributor.authorKüçük, Şerife Selcan
dc.date.accessioned2023-09-06T11:30:23Z
dc.date.available2023-09-06T11:30:23Z
dc.date.issued2023en_US
dc.date.submitted2023
dc.identifier.citationKüçük, Ş. S. (2023). Lacunary istatistiksel yakınsaklık kavramının G-metrik ve g-metrik uzaylarda anlamı. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/10095
dc.descriptionYüksek Lisans Tezien_US
dc.description.abstractBu tez çalışması beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm konu ile ilgili kaynak araştırması ve tezin amacını içeren giriş kısmına ayrılmıştır. İkinci bölümde, çalışma boyunca kullanılacak olan temel tanımlar, kavramlar ve teoremlerden söz edilmiştir. Üçüncü bölümde G-metrik uzaylarda lacunary istatistiksel yakınsaklık kavramının anlamı tanımlanmıştır. G-metrik uzaylarda mesafe kavramının üç nokta arasında tanımlanması göz önünde bulundurularak lacunary dizileri yardımıyla GS, GS_teta, G.sigma_1 ve GN_teta dizi uzayları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Dördüncü bölümde, g-metrik uzaylar üzerinde lacunary istatistiksel yakınsaklık tanımlanmış ve bu yeni yakınsaklık türü ile ortaya çıkan teoremler elde edilmiştir. Bu tez çalışmasında üçüncü ve dördüncü bölümler orijinal olarak kendi oluşturduğumuz bölümlerdir. Beşinci bölümde bu tez çalışmasından elde edilen sonuçlar ve önerilere yer verilmiştir.en_US
dc.description.abstractThis thesis consists of five chapters. The first chapter is devoted to the introductory part, which includes the source research on the subject and the purpose of the thesis. In the second part, basic definitions, concepts and theorems that will be used throughout the study are mentioned. In the third chapter, the meaning of the concept of lacunary statistical convergence in G-metric spaces is defined. Considering that the concept of distance is defined between three points in G-metric spaces, the relationships between GS, GS_thita G.sigma_1 and GN_thita sequence spaces are examined with the help of lacunary sequences. In the fourth chapter, lacunary statistical convergence on g-metric spaces is defined and theorems that emerge with this new convergence type are obtained. The third and fourth sections in this thesis work are the sections that we originally created ourselves. In the fifth chapter, the results and suggestions obtained from this thesis study are given.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectG-metrik Uzaylaren_US
dc.subjectg-metrik Uzaylaren_US
dc.subjectİstatistiksel Yakınsaklıken_US
dc.subjectLacunary Dizilerien_US
dc.subjectLacunary İstatistiksel Yakınsaklıken_US
dc.subjectG-metric Spacesen_US
dc.subjectg-metric Spacesen_US
dc.subjectStatistical Convergenceen_US
dc.subjectLacunary Sequencesen_US
dc.subjectLacunary Statistical Convergenceen_US
dc.titleLacunary istatistiksel yakınsaklık kavramının G-metrik ve g-metrik uzaylarda anlamıen_US
dc.title.alternativeThe meaning of the concept of lacunary statistical convergence in G-metric and g-metric spacesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-7071-1655en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record