Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTaşcı, Halil İbrahim
dc.contributor.authorÇakır, Murat
dc.contributor.authorEsen, Hacı Hasan
dc.date.accessioned2020-01-18T21:03:10Z
dc.date.available2020-01-18T21:03:10Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationTaşcı, H. I., Çakır, M., Esen, H. H. (2015). Pankreatik Kitleyi Taklit Eden Sporadik Mezenterik Fibromatozis Olgusu. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 40, 1, 138-142.en_US
dc.identifier.issn0250-5150
dc.identifier.urihttp://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRrMU9UYzNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/1483
dc.description.abstractAbdominal fibromatozis sporadik, pelvik, mezenterik lezyonlar ile garder sendromunda görülen fibromatozis lezyonlarının hepsi için kullanılmaktadır. Sporadik fibromatozis ise çok daha nadirdir ve literatürde az sayıda vaka bildirilmiştir. 14 yaşında kadın hasta, 2 aydır olan epigastrik bölgede müphem karın ağrısı, dispeptik yakınmalar ve yemeklerden sonra olan kusma nedeni ile başvurdu. Yapılan gastroskopide mideye dıştan bası yapan kitle lezyonuna rastlanması üzerine endoskopik ultrasonografi yapıldı. Pankreas kuyruğundan kaynaklandığı düşünülen 9x5 cm ebadında hiperekoik kitle lezyonu görüldü.Cerrahi olarak kitle eksize edildi. Mezenterik fibromatozis patolojik olarak benign bir tümör özelliği göstermesine rağmen klinik olarak ileri derecede agresif ve nüks oranı oldukça yüksektir.Bu hastalara malign gibi davranıp mümkün olduğunca geniş cerrahi rezeksiyon uygulanmalıdır.en_US
dc.description.abstractThe term abdominal fibromatosis refers to sporadic, pelvic, and mesenteric lesions and to all the fibromatosis lesions seen in Gardner's syndrome. Sporadic fibromatosis, however, is very rarer and literature offers a limited number of cases. The 14-year-old female patient presented to our clinic with complaints of indefinite abdominal pain in the epigastric area for the last 2 months, dyspeptic problems, and vomiting after eating. Upon the patient's gastroscopy revealed a mass lesion pressuring the stomach, endoscopic ultrasonography was performed. A hyperechoic mass lesion of 9x5 cm thought to have originated from the pancreatic tail was detected. The mass was surgically excised. Although mesenteric fibromatosis shows the characteristics of a benign tumor pathologically, it is extremely aggressive clinically and has a very high rate of recurrence. These patients should be treated like they have malign tumors and surgeons should perform surgical resection as wide as possible.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.subjectLokal Nüksen_US
dc.subjectMezenterik Fibromatozisen_US
dc.subjectPankreasen_US
dc.subjectLocal Recurrenceen_US
dc.subjectMesenteric Fibromatosisen_US
dc.subjectPancreasen_US
dc.titlePankreatik Kitleyi Taklit Eden Sporadik Mezenterik Fibromatozis Olgusuen_US
dc.title.alternativeA Case Of Sporadic Mesenteric Fibromatosis Mimicking Pancreatic Massen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorID0000-0001-8789-8199en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-8559-2476en_US
dc.relation.journalÇukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Meram Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Genel Cerrahi Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Meram Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalıen_US
dc.identifier.volume40en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage138en_US
dc.identifier.endpage142en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record