Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKarabekiroğlu, Said
dc.contributor.authorÜnlü, Nimet
dc.contributor.authorKahraman, Fatma Betül
dc.contributor.authorİleri, Zehra
dc.date.accessioned2020-01-18T21:03:39Z
dc.date.available2020-01-18T21:03:39Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationKarabekiroğlu, S., Ünlü, N., Kahraman, F. B., İleri, Z. (2014). Sabit ortodontik tedavinin DMFT indeksi ve beyaz nokta lezyonu oluşumu üzerine etkisi. Cumhuriyet Dental Journal, 17, 4, 325-333.
dc.identifier.issn1302-5805
dc.identifier.issn2146-2852
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRjMU56Y3dNQT09/sabit-ortodontik-tedavinin-dmft-indeksi-ve-beyaz-nokta-lezyonu-olusumu-uzerine-etkisi
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/1641
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmanın amacı sabit ortodontik tedavinin DMFT indeksi ve beyaz nokta lezyonu oluşumu üzerine etkisini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya sabit ortodontik tedavi gereksinimi olmayan 26 birey (kontrol: Grup A) ve sabit ortodontik tedavi görecek olan 30 birey (test: Grup B) dahil edildi.Grup B deki bütün hastalar 0,018 inç slot preadjusted sabit ortodontik apareyler ile tedavi edildi. Tüm bireyler çalışma başlangıcında (T1) ve sonrasında (T2) beyaz nokta lezyonu (BNL) görülme sıklığının tespiti amacıyla Gorelick indeksine göre klinikte muayene edildi. Her birey için T1 ve T2de DMFT (Çürük, Dolgulu ve Eksik Diş Sayısı) indeksi değeri hesaplandı. DMFT indeksi değerlendirmesinde klinik muayenede Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kriterleri ve bitewing radyograflar kullanıldı. İstatistik analiz için Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney U testleri kullanıldı. Bulgular: İki grup arasında DMFT indeksi değişimi anlamlı bulunmazken, Grup Bde BNL oluşumu (%66,6) Grup Aya göre (%26,9) anlamlı derecede yüksek bulundu (p0,000). Grup Bde BNL oluşumu ve DMFT indeksi ve cinsiyet arasında ilişki bulunamadı. Sabit ortodontik tedavi sonrasında en çok BNL oluşumunun alt birinci büyük azı dişler (%28,8), alt ikinci küçük azı dişler (%23,2) ve üst yan kesici dişlerde (%19,2) oluştuğu belirlendi. Sonuçlar: Sabit ortodontik tedavi görmekte olan bireylerde beyaz nokta lezyonu oluşumunun önlenmesi için bireylerin ağız bakım alışkanlıklarının iyileştirilmesi ve ilave flor desteğinin arttırılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir.en_US
dc.description.abstractObjectives: The aim of this study was to assess the effect of fixed orthodontic treatment on DMFT index and white spot lesion formation. Materials and Methods: Fifty six patients (Group A: 26 subjects; Group B: 30 subjects) who were undergoing fixed orthodontic treatment were invited to participate in this study. All patients in Group B were treated with a 0.018 inch slot preadjusted fixed orthodontic appliances. An examiner used the Gorelick index for assessment of white spot lesion (WSL) on the buccal surface of teeth before (T1) and after (T2) treatment. The DMFT index value was recorded for each subject at T1 and T2. The WHO (World Health Organization) criteria and bitewing radiographs were utilized to diagnose the carious status of the subjects. Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U tests were used to compare the groups. Results: No differences was found between the groups in terms of increased DMFT. On the other hand, The mean increase in WSL percentage in Group B (%66,6) and Group A (%26,9), respectively (p0,000). In Group B, gender not significantly related to the DMFT index and development of new WSL. The greatest prevalence of WSLs was found in the mandibular first molars (%28,8), followed by the mandibular second premolars (%23,2) and the maxillary lateral incisors (%19,2). Conclusions: A more effective oral care support should be provided to subjects and caries preventive procedures (fluor therapy) should be done.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDMFTen_US
dc.subjectBeyaz nokta lezyonuen_US
dc.subjectSabit ortodontik tedavien_US
dc.subjectWhite spot lesionen_US
dc.subjectFixed orthodontic treatmenten_US
dc.titleSabit ortodontik tedavinin DMFT indeksi ve beyaz nokta lezyonu oluşumu üzerine etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of fixed orthodontic treatment on DMFT index and white spot formationen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorIDSaid Karabekiroğlu: 0000-0002-7762-145X
dc.contributor.authorIDNimet Ünlü: 0000-0002-6546-6368
dc.contributor.authorIDZehra İleri: 0000-0001-5718-8022
dc.relation.journalCumhuriyet Dental Journalen_US
dc.contributor.departmentNecmettin Erbakan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalıen_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage325en_US
dc.identifier.endpage333en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record