Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorOral, Tuncay
dc.contributor.authorÖzgüngör, Sevgi
dc.date.accessioned2020-01-18T21:06:22Z
dc.date.available2020-01-18T21:06:22Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationOral, T. Özgüngör, S. (2015). The Role of Identity Status in Predicting Achievement Goal Orientation Among Adolescents1. İlköğretim Online (elektronik). 14, 1, 1-12.en_US
dc.identifier.issn1305-3515
dc.identifier.issn1305-3515
dc.identifier.urihttp://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpBd01EVXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/2130
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı ergenlerde kimlik statüleri ile başarı amaç yönelimleri arasındaki ilişkileri incelemektir. Araştırma örneklemi, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Denizli il merkezinde bulunan ve Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü'nden izin alınabilen iki Anadolu lisesi, iki meslek lisesi ve iki genel liseye devam etmekte olan 467 öğrenciden (281 kız, 186 erkek) oluşmaktadır. Araştırmada basit seçkisiz eleman örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında ergenlerin kimlik statülerini ölçmek amacıyla Türkçe uyarlaması Oskay (1998) tarafından yapılan Genişletilmiş Objektif Ego Kimlik Statüsü Ölçeği ve başarı amaç yönelimlerini ölçmek amacıyla Akın (2006) tarafından geliştirilen Başarı Amaç Yönelimleri Ölçeği kullanılmıştır. Kimlik statülerinin başarı amaç yönelimini yordama gücünü belirlemek amacıyla yapılan çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçları, ergenlerde üst kimlik statülerinin başarı amaç yönelimlerinden öğrenme amaç yönelimini yordadağını, alt kimlik statülerinin performans kaçınma amaç yönelimiyle ilintili olduğunu, ancak askıya alma kimlik statüsünün hem öğrenme amaç yönelimi hem de performans amaç yönelimlerini yordadığını ortaya çıkarmıştır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to examine the role of identity status in predicting achievement goal orientation during the adolescence period. The participants were 467 students (281 female 60,2%, 186 male 39,8%) attending public high schools in Denizli Centrum in 2010-2011 academic year. In the study, identity statuses were measured with Extended Objective Measure of Ego Identity Status, which was adapted to Turkish by Oskay (1998) and achievement goal orientation was measured with Achievement Goal Orientation Scale, adapted by Akın (2006) to Turkish. Multiple linear regression analysis used to investigate the predictive role of identity statuses for achievement goal orientation indicated that the more mature identity statuses were predictive of learning goal orientation, while less developed identity statuses were related to performance avoidance goal orientation. However, moratorium identity status was related to both learning goal orientation and performance goal orientations.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectIdentity Statusen_US
dc.subjectAchievement Goal Orientationen_US
dc.subjectAdolescenten_US
dc.subjectKimlik Statülerien_US
dc.subjectBaşarı Amaç Yönelimlerien_US
dc.subjectErgenen_US
dc.titleThe Role of Identity Status in Predicting Achievement Goal Orientation Among Adolescents1en_US
dc.title.alternativeErgenlerde Kimlik Statülerinin Başarı Amaç Yönelimlerini Yordama Gücüen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorID0000-0001-5039-9812en_US
dc.relation.journalİlköğretim Online (elektronik)en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümüen_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage12en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record