Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBaş, Gökhan
dc.contributor.authorBeyhan, Ömer
dc.date.accessioned2020-01-18T21:06:42Z
dc.date.available2020-01-18T21:06:42Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationBeyhan, Ö., Baş, G. (2013). Effects of learning styles based instruction on academic achievement, retention level and attitudes towards english course. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 46, 2, 133-158.en_US
dc.identifier.issn1301-3718
dc.identifier.issn2458-8342
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRZeU5qVTJOZz09/effects-of-learning-styles-based-instruction-on-academic-achievement-retention-level-and-attitudes-towards-english-course
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/2170
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, öğrenme stillerine dayalı öğretimin ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin İngilizce dersindeki akademik başarıları, derse yönelik tutumları ve öğrenilenlerin kalıcılığı üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Araştırma 2011–2012 eğitimöğretim yılında Niğde ilinde bir ilköğretim okulunda gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya, bu okulun iki sınıfından toplam 64 yedinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Bu çalışmada, öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel araştırma modeli kullanılmıştır. Gruplar arasındaki anlamlılığı test etmek için bağımsız gruplar t testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğrenme stillerine dayalı olarak yapılan öğretimin öğrencilerin akademik başarıları, derse yönelik tutumları ve öğrenilenlerin kalıcılığı üzerinde olumlu gelişmeler sağladığı belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of the study was to investigate the effects of learning styles based instruction on students’ academic achievement, attitudes towards course and the retention levels of their achieved knowledge in the 7th grade elementary English course. The research was carried out in 2011–2012 education-instruction year in an elementary school in Niğde province. Totally 64 students in two different classes in the 7th grade of this school participated in the study. The pre/post-test control group quasi-experiment research model was used in this study. In order to test the significance between the groups, the independent samples t test was used in the study. The results of the research showed a significant difference amongst academic achievement, attitudes towards course and retention levels of the achieved knowledge in favour of the experimental group.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLearning styles based instruction
dc.subjectEnglish course
dc.subjectElementary students
dc.subjectÖğrenme stillerine dayalı öğretim
dc.subjectİngilizce dersi
dc.subjectİlköğretim öğrencileri
dc.titleEffects of learning styles based instruction on academic achievement, retention level and attitudes towards english courseen_US
dc.title.alternativeÖğrenme Stillerine Dayalı Öğretimin Akademik Başarı, Kalıcılık ve İngilizce Dersine Yönelik Tutumlara Etkilerien_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorIDÖmer Beyhan: 0000-0002-3811-0307
dc.relation.journalAnkara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentNecmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalıen_US
dc.identifier.volume46en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage133en_US
dc.identifier.endpage158en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record