Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAtbaşı, Zehra
dc.contributor.authorKarasu, Necdet
dc.contributor.authorYusuf Ziya, Tavil
dc.date.accessioned2020-01-18T21:11:02Z
dc.date.available2020-01-18T21:11:02Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationAtbaşı, Z., Tavil, Y. Z., Karasu, N. (2019). Sınıf genelinde olumlu davranış desteği programı: Check-in/check-out uygulaması. Eğitim ve Bilim, 44, 197, 139-154.en_US
dc.identifier.issn1300-1337
dc.identifier.issn1300-1337
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.15390/EB.2018.7588
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWprMk5qY3pNdz09/sinif-genelinde-olumlu-davranis-destegi-programi-check-in-check-out-uygulamasi
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/2235
dc.description.abstractCheck-in/check-out (CICO) alanyazında olumlu davranış desteğikapsamında ikincil düzeyde sunulan, akranlarıyla problemyaşayan, problem davranışlarından dolayı akademik olarakbaşarısızlık gösteren öğrencilere destek vermek için hazırlanan birönleme programıdır. Bu araştırmanın amacı, sınıf içinde problemdavranış sergileyen ve bu problem davranışları nedeniyleakademik olarak başarısız olan öğrencilerin derse etkin katılımdavranışları üzerinde, CICO’nun etkisini ortaya koymaktır. Buamaç çerçevesinde öğrencilerin dersi etkin dinleme davranışlarıincelenmiştir. Çalışmaya ortaokula devam eden 10-11 yaşlarındaüç öğrenci katılmıştır. Araştırmada tek denekli deneyseldesenlerden aralıklı değişen ölçüt desenine yer verilmiştir.Öğretmenlerden ve öğrencilerden elde edilen bulgular öğrencilerindersi etkin dinleme davranışlarında ilerleme gösterdiklerini ortayakoymuştur. Ayrıca çalışmanın bağımsız değişkeninin ve eldeedilen sonuçların sosyal uygunluğu da sosyal geçerlik verileri ilebelirtilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.isversionof10.15390/EB.2018.7588en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOlumlu davranışsal destek
dc.subjectCheck-in Check-iut
dc.subjectProblem davranış
dc.subjectDerse etkin katılım
dc.subjectSınıf müdahalesi
dc.titleSınıf Genelinde Olumlu Davranış Desteği Programı: Check-In/Check-Out Uygulamasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorIDZehra Atbaşı: 0000-0002-2758-1277
dc.contributor.authorIDYusuf Ziya Tavil: 0000-0003-3487-6417
dc.contributor.authorIDNecdet Karasu: 0000-0001-7507-4109
dc.relation.journalEğitim ve Bilimen_US
dc.contributor.departmentNecmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.identifier.volume44en_US
dc.identifier.issue197en_US
dc.identifier.startpage139en_US
dc.identifier.endpage154en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record