Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSarı, Hakan
dc.contributor.authorAtbaşı, Zehra
dc.contributor.authorÇitil, Mahmut
dc.date.accessioned2020-01-18T21:11:09Z
dc.date.available2020-01-18T21:11:09Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationSarı, H., Atbaşı, Z., Çitil, M. (2017). Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin aile eğitimi konusundaki yeterliliklerinin belirlenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 3, 668-684.en_US
dc.identifier.issn2147-1037
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpjeU56UTVPUT09/ozel-egitim-ve-rehabilitasyon-merkezlerinde-gorev-yapan-ogretmenlerin-aile-egitimi-konusundaki-yeterliliklerinin-belirlenmesi
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/2338
dc.description.abstractÖzel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ne (ÖEHY) (2006) göre aile eğitimi, özel eğitim gerektiren bireylerin eğitiminde sürekliliği olan bir hizmettir. Bu hizmetlere ve özel eğitim sürecinin her boyutuna ailelerin aktif katılımı ve katkısını sağlayacak önlemler alınır. Çocuğun eğitim süreci bir bütün olarak düşünüldüğünde aile eğitimi bu anlamda eğitimin sürekliliği açından çok büyük öneme sahiptir. Verilecek olan eğitimin niteliği açısından öğretmenlerin aile eğitimi konusunda deneyimli ve tam donanımlı olması ailenin eğitime katılım düzeyini de olumlu yönde etkilediği gözlenmektedir. Dolayısıyla bu araştırmanın amacı, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin aile eğitimi konusundaki yeterliliklerini ortaya çıkarmak ve bu konuda yapılacak ileri araştırmalara ışık tutmaktır. Bu araştırmada veriler nitel araştırma yaklaşımlarından birisi olan “Görüşme Yöntemi” kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmaya Özel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezlerinde görev yapan 30 öğretmen katılmıştır. Veriler “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Tekniği” kullanılarak toplanmış ‘İçerik Analizi’ yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin tamamına yakını lisans düzeyinde aile eğitimi dersi aldıklarını fakat bu dersin uygulamalı olmadığını, meslek hayatlarında kendilerini yetersiz hissettiklerini ifade etmişlerdir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖzel eğitim
dc.subjectAile eğitimi
dc.subjectÖzel eğitim ve rehabilitasyon merkezi
dc.subjectÖğretmenlerin aile eğitim yeterliliği
dc.titleÖzel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Görev Yapan Öğretmenlerin Aile Eğitimi Konusundaki Yeterliliklerinin Belirlenmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorIDHakan Sarı: 0000-0003-4528-8936
dc.contributor.authorIDZehra Atbaşı: 0000-0002-2758-1277
dc.contributor.authorIDMahmut Çitil: 0000-0001-7607-6595
dc.relation.journalAhi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentNecmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.identifier.volume18en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage668en_US
dc.identifier.endpage684en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record