Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYazar, Abdullah
dc.contributor.authorAkın, Fatih
dc.contributor.authorTüre, Esra
dc.contributor.authorOdabaş, Dursun
dc.date.accessioned2020-01-18T21:11:16Z
dc.date.available2020-01-18T21:11:16Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationYazar, A., Akın, F., Türe, E., Odabaş, D. (2017). Çocuk acil kliniğine başvuran adli vakaların değerlendirilmesi. Dicle Tıp Dergisi, 44, 4, 345-353.en_US
dc.identifier.issn1300-2945
dc.identifier.issn1308-9889
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpneU1ETTVPUT09/cocuk-acil-klinigine-basvuran-adli-vakalarin-degerlendirilmesi
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/2397
dc.description.abstractGiriş: Çocukluk çağında meydana gelen adli olaylar tüm dünyada önlenebilir sağlık sorunlarının başında yer almaktadır. Bu çalışmada çocuk acil kliniğine başvuran, majör travma dışı adli vaka olarak değerlendirilen hastaların klinik ve demografik özelliklerinin ve tedavi yaklaşımlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntemler: Çocuk acil tıp kliniğimize Eylül 2015-Eylül 2016 tarihleri arasında başvuran 18 yaş altı 39756 hastadan, adli vaka olarak kabul edilen 683 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Sonuç: Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kazalar ve intoksikasyon vakaları, önlenebilir ölüm nedenlerinin başında gelmektedir. Bu tür olayların azaltılabilmesi için çocukların yaşadığı çevrelerde ve evde güvenlik için gerekli düzenlemeler yapılmalı, güvenliği sağlamak için gerektiğinde uygun güvenlik araçları kullanılmalıdır. Ayrıca eğitimciler ve sağlık profesyonelleri tarafından çocuklara ve ebeveynlere yaralanma korunma programları çerçevesinde düzenli eğitimler verilmelidir.en_US
dc.description.abstractObjectives: Childhood forensic events constitute most of the preventable health problems all over the world. This study aimed to evaluate the clinical and demographic characteristics and treatment procedures of non-traumatic pediatric forensic cases. Methods: The files of 39756 patients aged under 18-years-old, who admitted to our pediatricemergency clinic between September 2015 and September 2016 were analysed retrospectively. Results: The age range of 683 patients who were found to be forensic cases was 0-17 years and the mean age was 5,82± 4,7 years. While mean age of boys was 6.37 ± 5.1 years, it was 5.36 ± 4.3 years for girls. It was determined that 316 (46,3%) of the forensic cases admitting to pediatric emergency department were girls and 367 (53,7%) were boys. The distribution of cases revealed that intoxication cases took the first place (n: 260, 38.1%). When forensic events were evaluated according to age groups it was determined that 77% of intoxication cases were under 5 yearsold; 76.9% of suicide cases were over over 15 years-old; 62.3% of patients with foreign body swallowing were under 5-years-old; 62.3% of patients with foreign body aspiration were under 5-years-old; 89.5% of patients with narcotic drug usage were over 15-years-old. Conclusion: Accidents and intoxication cases are the leading causes of preventable deaths in our country as in the whole world. In order to reduce such incidents, necessary arrangements must be made for safety at children's surroundings and home, and appropriate safety devices should be used when necessary to ensure this safety. Regular training should also be provided by trainers and health professionals on the basis of injury prevention programs for children and parents.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAdli vaka
dc.subjectÇocuk
dc.subjectZehirlenme
dc.subjectForensic cases
dc.subjectChildren
dc.subjectİntoxication
dc.titleÇocuk Acil Kliniğine Başvuran Adli Vakaların Değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of Forensic Cases Admitting to Pediatric Emergency Clinicen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorIDAbdullah Yazar: 0000-0003-0733-3943
dc.contributor.authorIDFatih Akın: 0000-0001-5725-3867
dc.contributor.authorIDEsra Türe: 0000-0002-1015-1764
dc.contributor.authorIDDursun Odabaş: 0000-0002-2561-8275
dc.relation.journalDicle Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentNecmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalıen_US
dc.identifier.volume44en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage345en_US
dc.identifier.endpage353en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record