Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorCinel, Güzin
dc.contributor.authorKiper, Nural
dc.contributor.authorPekcan, Sevgi
dc.contributor.authorKoyun, Mustafa
dc.contributor.authorKöse, Mehmet
dc.contributor.authorÇobanoğlu, Nazan
dc.contributor.authorTana Aslan, Ayşe
dc.contributor.authorYalçın, Ebru
dc.contributor.authorDoğru, Deniz
dc.contributor.authorÖzçelik, Uğur
dc.contributor.authorGöçmen, Ayhan
dc.date.accessioned2020-01-18T21:11:16Z
dc.date.available2020-01-18T21:11:16Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationPekcan, S., Cinel, G., Kiper, N., Koyun, M., Köse, M., Çobanoğlu, N., Tana Aslan, A., Yalçın, E., Doğru, D., Özçelik, U., Göçmen, A. (2013). Unfinished battle with childhood tuberculosis: Is it curable with less drugs and shorter duration? Tüberküloz ve Toraks, 61, 4, 320-326.en_US
dc.identifier.issn0494-1373
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRVME56WXlNZz09/unfinished-battle-with-childhood-tuberculosis-is-it-curable-with-less-drugs-and-shorter-duration-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/2399
dc.description.abstractGiriş: Etkili tedavi rejimleriyle mortalitesi tüm dünyada azalmış olsa da tüberküloz halen global bir sağlık problemidir. Tedaviye uyumsuzluk, ilaç direnci, tedavi başarısızlığı ve relaps tüberküloz tedavisi sırasında sık karşılaşılan problemlerdir. İntermittan tedavi rejimlerinin, özellikle kaynakları sınırlı bölgelerde, tedavi maliyetini ve tedavinin yan etkilerini azalttığı, hastanın tedaviye uyumunu artırdığı bilinmektedir; ayrıca çocuk hastalarda da her gün verilen tedavi kadar etkili olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada, hastanemizde pulmoner ve ekstrapulmoner tüberküloz tanısı almış çocuk hastalara iki ilaçla verilen 6 ve 9 aylık intermittan tüberküloz tedavi rejimlerinin sonuçları karşılaştırılmıştır. Materyal ve Metod: Hastanemizde 1986 ile 2001 yılları arasında akciğer, lenf nodu, iskelet sistemi, plevral, abdominal, miliyer, perikardiyal, deri ve böbrek tüberkülozu nedeniyle intermittan antitüberküloz tedavi alan 115 hasta retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Elli bir hastaya 15 gün süreyle izoniazid ve rifampisin tedavisi sonrası 9 ay süreyle aynı ilaçlarla ve aynı dozlarda haftada iki gün intermittan tedavi verilmiştir. Altmış dört hastaya ise aynı tedavi rejimi 6 ay süreyle uygulanmıştır. Bulgular: Tedavinin ilk ayında 1. gruptaki (9 aylık intermittan tedavi) pulmoner tüberkülozlu hastaların %75'inde, 2. gruptaki (6 aylık intermittan tedavi) pulmoner tüberkülozlu hastaların %79'unda klinik düzelme gözlendi. Pulmoner tüberkülozlu hastalarda ilk 6 ayda, grup 1'de %81'inde, grup 2'de %86'sında radyolojik düzelme görüldü. Klinik ve radyolojik düzelme zamanları karşılaştırıldığında iki grup arasında anlamlı bir farklılık saptanmadı (p 0.05). Benzer sonuçlar ekstrapulmoner tüberkülozlu hastalarda da gözlendi (p 0.05). Hastalar 7 ay ile 15 yıl arasında takip edildi. Hiçbir olguda erken relaps gözlenmedi. Dokuz aylık intermittan tedavi alan (grup 1) 4 hastada, tedavi kesildikten iki yıl sonra geç relaps görüldü. Sonuç:Çocukluk çağı pulmoner ve menenjit dışı ekstrapulmoner tüberkülozda, iki ilaçla 6 aylık intermittan tedavi, 9 aylık intermittan tedavi kadar etkilidir.en_US
dc.description.abstractIntroduction: Tuberculosis is still a global health problem all over the world despite its mortality has been decreased with effective treatment regimens. Poor treatment adherence, acquired drug resistance, treatment failure and relapse are the major problems during the course of the tuberculosis treatment. Intermittent regimens have the advantages of reducing the side effects and the cost of the therapy and increasing the adherence, especially in resource-limited areas; and have been documented to be as effective as daily regimen in the paediatric population. In this study, we compared the results of 6-month and 9-month intermittent-therapy regimens with two drugs, given to the children with pulmonary and extrapulmonary tuberculosis at our hospital. Materials and Methods: One hundred and fifteen patients with pulmonary and extrapulmonary tuberculosis other than meningitis, who had been given intermittent anti-tuberculosis therapy between 1986 and 2001, were evaluated retrospectively. Fifty one patients were given isoniazid and rifampin daily for 15 days, followed by the same drugs and doses twice weekly for a total of 9-months. Also, 64 patients were treated with the same regimen for a total of 6-months. Results: Clinical recovery was observed in 75% and 79% of pulmonary tuberculosis patients at the first month of therapy in group 1 (9-month group) and group 2 (6-month group), respectively. Radiological recovery was noted between 0-6 months in 81% of the patients in group 1 and 86% of the patients in group 2. According to the clinical and radiological recovery times, no significant difference was detected between the two groups (p< 0.05). Similar results had been observed in extrapulmonary tuberculosis (p< 0.05). Follow-up periods ranged from 7 months to 15 years. There was no case of early relapse. Late relapse was noted in 4 patients, who had been received 9-month therapy (group 1). Conclusion: Six-month intermittent therapy with two drugs is as efficacious as 9-month intermittent-therapy in childhood pulmonary and extrapulmonary tuberculosis, other than meningitis.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇocukluk çağı tüberkülozu
dc.subjectİntermittant antitüberküloz tedavi
dc.subjectChildhood tuberculosis
dc.subjectIntermittent anti-tuberculosis treatment
dc.titleUnfinished battle with childhood tuberculosis: Is it curable with less drugs and shorter duration?en_US
dc.title.alternativeÇocukluk çağı tüberkülozu ile bitmeyen savaş: Daha az ilaç ve daha kısa sürede tedavi edilebilir mi?en_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorIDGüzin Cinel: 000-0002-6209-196X
dc.contributor.authorIDNural Kiper: 0000-0003-1261-7393
dc.contributor.authorIDSevgi Pekcan: 0000-0002-8059-902X
dc.contributor.authorIDMustafa Koyun: 0000-0002-6707-1001
dc.contributor.authorIDMehmet Köse: 0000-0002-3003-918X
dc.contributor.authorIDNazan Çobanoğlu: 0000-0002-3686-2927
dc.contributor.authorIDAyşe Tana Aslan: 0000-0002-5360-8517
dc.contributor.authorIDEbru Yalçın: 0000-0002-7325-1981
dc.contributor.authorIDDeniz Doğru: 0000-0001-9931-947
dc.relation.journalTüberküloz ve Toraksen_US
dc.contributor.departmentNecmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalıen_US
dc.identifier.volume61en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage320en_US
dc.identifier.endpage326en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record