Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSarıcık, Bekir
dc.contributor.authorKartal, Adil
dc.contributor.authorEsen, Hacı Hasan
dc.contributor.authorDemircili, Mehmet Emin
dc.date.accessioned2020-01-18T21:12:13Z
dc.date.available2020-01-18T21:12:13Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationEsen, H. H., Demircili, M. E., Kartal, A., Sarıcık, B. (2019). The use of radiofrequency thermal ablation method in the treatment of hepatic hydatid cysts: ex vivo sheep study. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 43, 1, 10-15.en_US
dc.identifier.issn1300-6320
dc.identifier.issn2146-3077
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.4274/tpd.galenos.2019.5461
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpFeE16a3dNQT09/the-use-of-radiofrequency-thermal-ablation-method-in-the-treatment-of-hepatic-hydatid-cysts-ex-vivo-sheep-study
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/2727
dc.description.abstractObjective: Hydatid disease is a disease caused by parasites belonging to the echinococcus family. This disease is often caused byEchinococcus granulosus and rarely by echinococcus alveolaris.The parasite may cause illness anywhere in the human body, mainlyin liver. In this study, we aimed to destroy the hydatid cyst viability by Radiofrequency Thermal Ablation (RFTA) method whichhas been used in many areas in medicine.Methods: We used fresh sheep liver with hydatid cysts. Average diameter of cysts was 3.3 cm. The study was performed in 3groups, each of which involved 20 cysts. After more than half of the cyst fluid was drained, ablation was performed. When thecore temperature of the cyst exceeded 95C, ablation procedure was continued for 3 minute in 1st group and for 4 minutes in 2ndgroup. Third group was the control group. And then, cyst fluid and germinative membrane were collected for microbiologic andpathologic assessment.Results: In 1st group, the cysts could not be destroyed at the desired level. In 2nd group, it was observed that 100% of theprotoscolex died and 100% of the germinative membranes was degenerated. In control group, %13 of protoscolex died and %10of germinative membranes wasdegenerated.Conclusion: We destroyed all the protoscolex and germinative membranes by using RFTA in 2nd group.en_US
dc.description.abstractAmaç: Hidatik kist hastalığı, echinococcus ailesine mensup parazitlerin etken olduğu bir hastalıktır. Ülkemizde hastalığın etkenisıklıkla Echinococcus granulosus, nadiren de echinococcus alveolaris’tir. İnsanda başlıca karaciğer olmak üzere birçok yerde hastalıkoluşturabilir. Bu çalışmada, birçok alanda kullanılan Radyofrekans Termal Ablasyon (RFTA) yöntemiyle hidatik kistin canlılığınıyok etmeyi amaçladık.Yöntemler: Çalışmada yeni kesilmiş hidatik kistli taze koyun karaciğerleri kullanıldı. Kistlerin ortalama çapı 3,3 cm idi. Herbirinde 20 kist olan 3 grupta çalışma yapıldı. Kist içeriğinin yarısından fazlası boşaltılarak radyofrekans ablasyon iğnesi yerleştirilipişlemler uygulandı. Kist içi sıcaklığı 95ºC’nin üzerine çıktıktan sonra 1. gruba 3 dakika, 2. gruba 4 dakika daha ablasyon işlemiuygulandı. Üçüncü grup kontrol grubuydu. Kist sıvısı mikrobiyoloji, germinatif membran da patoloji değerlendirmesine gönderildi.Bulgular: Birinci grupta kist canlılığını yok etmek için amaçlanan etki sağlanamadı. İkinci grupta %100 protoskoleks ölümüve %100 germinatif membran dejenerasyonu tespit edildi. Kontrol grubunda % 13 ölü protoskoleks oranı ve %10 germinatifmembran hasarı izlendi.Sonuç: Grup 2’de uyguladığımız RFTA yöntemi ile prtoskoleksler tamamen öldürülmüş ve tam bir germinatif membrandejenerasyonu sağlanmıştır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.relation.isversionof10.4274/tpd.galenos.2019.5461en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRadiofrequency thermal ablation
dc.subjectHepatic hydatid cysts
dc.subjectLiver
dc.subjectRadyofrekans termal ablasyon
dc.subjectKaraciğer hidatik kisti
dc.subjectKaraciğer
dc.titleThe Use of Radiofrequency Thermal Ablation Method in The Treatment of Hepatic Hydatid Cysts: Ex vivo Sheep Studyen_US
dc.title.alternativeRadyofrekans Termal Ablasyon Yönteminin Karaciğer Hidatik Kistlerinin Tedavisinde Kullanımı: Ex vivo Koyun Çalışmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorIDHacı Hasan Esen: 0000-0002-8559-2476
dc.contributor.authorIDBekir Sarıcık: 0000-0003-0509-0394
dc.relation.journalTürkiye Parazitoloji Dergisien_US
dc.contributor.departmentNecmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Patoloji Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.departmentNecmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.departmentNecmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalıen_US
dc.identifier.volume43en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage10en_US
dc.identifier.endpage15en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record