Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDereli, Yüksel
dc.contributor.authorGedik, Hikmet Selçuk
dc.contributor.authorKaraca, Okay Güven
dc.contributor.authorUçak, Alper
dc.contributor.authorYılmaz, Ahmet Turan
dc.date.accessioned2020-01-18T21:12:38Z
dc.date.available2020-01-18T21:12:38Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationDereli, Y., Gedik, H. S., Karaca, O. G., Uçak, A., Yılmaz, A. T. (2014). Splenik arter anevrizmasında coil embolizasyon. Damar Cerrahi Dergisi, 23, 3, 202-206.en_US
dc.identifier.issn1301-1839
dc.identifier.issn2149-1259
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpZd05Ua3pNdz09/splenik-arter-anevrizmasinda-coil-embolizasyon
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/2821
dc.description.abstractAort diseksiyonunun eşlik ettiği splenik arter anevrizması, nadir görülen bir klinik tablodur. Her iki patolojinin de cerrahi tedavisinde mortalite ve morbidite oranları yüksektir. Bu hastalarda daha az invaziv olan, kolay uygulanabilen ve oldukça başarılı sonuçlar elde edilen endovasküler yöntemler tercih edilen ve güncel tedavi yöntemi haline gelmiştir. Bu makalede splenik arter anevrizması ve beraberinde tip-B aort diseksiyonu tespit edilen, ve her iki patoloji için de endovasküler tedavi uygulanan bir olgu sunuldu.en_US
dc.description.abstractSplenic artery aneurysm accompanied with aortic dissection is a rarely seen clinical condition. Mortality and morbidity rates are high in the surgical treatment of both pathologies. In these patients, endovascular methods that are less invasive, easily performed and achieve rather successful results and they become preferred and current treatment methods. In this article, a patient with splenic artery aneurysm accompanied with type-b aortic dissection and underwent endovascular treatment for both pathologies was presented.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSplenic artery aneurysm
dc.subjectAortic dissection
dc.subjectCoil embolization
dc.subjectTEVAR
dc.subjectSplenik arter anevrizması
dc.subjectAort diseksiyonu
dc.subjectCoil embolizasyon
dc.titleSplenik Arter Anevrizmasında Coil Embolizasyonen_US
dc.title.alternativeCoil Embolization of Splenic Artery Aneurysm: Case Report
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorIDYüksel Dereli: 0000-0002-3794-1045
dc.relation.journalDamar Cerrahi Dergisien_US
dc.contributor.departmentNecmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalıen_US
dc.identifier.volume23en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage202en_US
dc.identifier.endpage206en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record