Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKabadayı, Abdülkadir
dc.contributor.authorAltay, Mahmut
dc.date.accessioned2020-07-10T07:49:16Z
dc.date.available2020-07-10T07:49:16Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018-01-31
dc.identifier.citationAltay, M. (2018). Okul öncesi eğitim kurumlarında, öğrenme merkezlerinin düzenlenmesinin ve kullanılmasının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Temel Eğitim Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/3442
dc.description.abstractOkul öncesi eğitim; çocukların ilerleyen yıllardaki yaşamlarına rehber olabilmek için büyük önem taşımaktadır. Bu öğrenme merkezlerinin düzenlenmesi ve kullanılmasında öğretmenlerinin görüşlerinin alınması da büyük önem taşımaktadır. Okul öncesi eğitim kurumlarının öğretmen görüşlerine göre düzenlenmesi ve kullanılmasının ele alındığı bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde okul öncesi eğitim ortamları ele alınmıştır. Bu bölüm içerisinde ayrıca konu ile ilgili olarak geçmişte yapılmış olan çalışmalar da incelenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde bu eğitim kurumlarında öğrenme merkezlerinin düzenlenmesi ve kullanımı ele alınmıştır. Bu bölümde ayrıca okul öncesi eğitim kurumlarının aileler ve çocuklar açısından önemi ve yararları üzerinde durulmuştur. Çalışmanın üçüncü bölümünde çalışmanın yöntemi yer almaktadır. Çalışmanın dördüncü bölümünde elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Çalışmanın son bölümü olan beşinci bölümde ise, çalışmanın genel bir değerlendirmesi, sonuç ve öneriler kısmı yer almaktadır.en_US
dc.description.abstractPre-school education; it is of great importance to be able to guide children's future lives. The recruitment of teachers' opinions in the organization and use of these learning centers is also of great importance. This study, which deals with the organization and use of pre-primary education institutions according to teacher's opinions, consists of five parts. In the first part of the study, pre-school settings were discussed. In this section, studies on the subject in the past have also been examined. In the second part of the study, the organization and use of learning centers in these educational institutions are discussed. This section also focuses on the benefits and benefits of pre-school education institutions in terms of families and children. In the third part of the work, there is a method of working. Findings from the fourth part of the study are included. The fifth chapter, the last part of the study, includes a general evaluation of the work, conclusions and recommendations.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOkul Öncesi Eğitim Kurumları,en_US
dc.subjectFiziksel Ortam,en_US
dc.subjectÖğrenme Merkezleri.en_US
dc.subjectPreschool Education Institutions,en_US
dc.subjectPhysical Environment,en_US
dc.subjectLearning Centers.en_US
dc.titleOkul öncesi eğitim kurumlarında, öğrenme merkezlerinin düzenlenmesinin ve kullanılmasının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeThe assessment of learning center arrangement and usage according tot teacher opinions in pre-school educati̇on institutionsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 31609en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temel Eğitim Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temel Eğitim Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temel Eğitim Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record