Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKazak, Hasan
dc.contributor.authorÇeker, Orhan
dc.contributor.authorErkan, Hasan
dc.date.accessioned2020-07-14T18:23:46Z
dc.date.available2020-07-14T18:23:46Z
dc.date.issued18.06.2020en_US
dc.identifier.citationKazak, H., Çeker, O., Erkan, H., June 18. 2020 Convenience of Cryptocurrency in terms of Islamic Monetary System: Proposal of Islamic Cryptocurrency Model Applicable in Turkey. Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies. 018, 58-92en_US
dc.identifier.urihttps://jafas.org/articles/2020-6-3/4_FULL_TEXT.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/3478
dc.description.abstract<b>Turkish abstract:</b> Çalışmanın Amacı: Günümüzde finans dünyasında önemli bir hacme ulaşan kripto paraların İslami finans sistemi içerisindeki durumunu ortaya koyarak İslami para ve finans sistemine uygun Türkiye için uygulanabilir kripto para model önerisi geliştirmek amaçlanmıştır. Çalışmanın Metodolojisi: Yapılan çalışmada öncelikle paranın ilk icadından günümüze kadar olan seyri ortaya konmuş, bu seyir içerisinde insanlığın ve İslam aleminin ilk zamanlardan bugüne kadar ortaya çıkan durumlar ve bu durumlar karşısında ortaya koydukları tepki ve çözüm yolları incelenmiştir. Bu tespitler ışığında uygun bir model geliştirilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın Bulguları: Yapılan literatür çalışmalarında kripto paralar konusunda çok fazla çalışmanın olduğu İslami kripto para konusunda ise çalışmaların sınırlı sayıda olduğu görülmüştür. İslami kripto para konusunda yapılan çalışmaların halen yeterli olgunluğa ulaşmadığı, sistem üzerinde halen tartışmaların devam ettiği, üzerinde uzlaşılan bir modelin ortaya konulamadığı ve bu nedenle de üzerinde çalışma yapılmaya ihtiyaç olduğu görülmüştür. Çalışmanın Önemi: Çalışmada İslami para ve finans sistemine uygun kullanılabilir bir kripto para modeli önerilmiştir. Literatürde yer alan çalışmalardan farklı unsurları içeren ve İslam’ın para kriterlerini taşıdığı düşünülen bu modelin en önemli avantajı modelin hemen uygulanabilmesinin mümkün olması ve İslam dünyasının gelişen bu para sistemi içerisinde yer almasını mümkün kılabilecek bir öneri sunmasıdır. <b>English abstract:</b> Objective of the Study: It is aimed in this study to develop a model of cryptocurrency which is applicable in Turkey and suitable for Islamic monetary and financial system, by presenting the condition of cryptocurrency, which has reached a significant size in the world of finance, in the system of Islamic finance. Methodology of the Study: In this study, first of all, the course of money from its invention and first use to the present time has been revealed, and the cases that have emerged in this course since the earliest days of humanity and the Islamic world, and their reactions as well as solutions to these cases have been examined. In the light of these findings, an appropriate model has been tried to be developed. Findings of the Study: With a close review of literature, it has been observed that while there are limited number of studies on cryptocurrencies, and that number is limited when it comes to the studies on Islamic cryptocurrency. It has also been seen that studies on Islamic cryptocurrency are still not ground, discussions on the system still continue, a model that is not agreed upon has not, yet, been put forth, and therefore there is a need to conduct more studies on it. Significance of the Study: In the study, a practicable cryptocurrency model that is suitable for Islamic money and financial system has been proposed. The most important advantage of this model, which contains different elements from those stated in studies available in the literature and which is thought to meet the monetary criteria of Islam, is that it is possible to apply it immediately and that it offers a proposal that enables it to be included in this developing monetary system of the Islamic world.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherJAFASen_US
dc.relation.isversionof10.32602/jafas.2020.018en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDigital Currencyen_US
dc.subjectIslamic Currencyen_US
dc.subjectCryptocurrencyen_US
dc.subjectIslamic Digital Currencyen_US
dc.subjectBitcoinen_US
dc.subjectDijital Paraen_US
dc.subjectİslami Paraen_US
dc.subjectKripto Paraen_US
dc.subjectİslami Dijital Paraen_US
dc.titleConvenience of Cryptocurrency in terms of Islamic Monetary System: Proposal of Islamic Cryptocurrency Model Applicable in Turkeyen_US
dc.title.alternativeKripto Paraların İslam Para Sistemi Açısından Uygunluğu: Türkiye İçin Uygulanabilir İslami Kripto Para Modeli Önerisien_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-0699-5371en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-6597-8259en_US
dc.relation.journalJournal of Accounting, Finance and Auditing Studies (2149-0996)en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokuluen_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage58en_US
dc.identifier.endpage92en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorKazak, Hasan
dc.contributor.institutionauthorÇeker, Orhan


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record