Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorErten, Hayri
dc.contributor.authorHadri, Fatmir
dc.date.accessioned2020-07-27T05:59:16Z
dc.date.available2020-07-27T05:59:16Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017-04-28
dc.identifier.citationHadri, F. (2017). Gjakova (Cakova)'da aile ve din. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/3545
dc.description.abstractBalkanlar, Doğu ile Batı medeniyetinin buluştuğu bir coğrafyada yer almaktadır. Bu bakımdan Arnavut bölgelerinin de tarih boyunca farklı kültür, dil, din ve etnik yapıları barındırdığı görülmektedir. Dolayısıyla bu farklılıkların görülmesinde bölgede halkın sahip olduğu farklı inançların da büyük etkisi olduğu bilinmektedir. Öyle ki bu bölgelerde birbirinden farklı millet ve dinlerin yaşıyor olması bu bölgelerde zengin bir kültürün oluşmasına zemin oluşturmuştur. Bu çalışma, Kosova Cumhuriyeti, Gjakova (Cakova) şehri ve çevresinin tarihi evreleri, sosyal-kültürel aile yapısı, dini hayatı, idari yapısı ve iktisadi hayatı konusunda bilgiler içermektedir. Gjakova'daki Arnavut halkının köklü bir aile yapısına ve zengin bir kültüre sahip olduğu bilinmektedir. Ayrıca Osmanlı fethi ile beraber Doğu ve Türk kültürü ile de tanışılmıştır. Dolayısıyla Osmanlı hâkimiyeti altında beş asırdan fazla bir süre birlikte yaşamaları sonucu karşılıklı olarak kültür, âdet ve örf konularında birbirlerinden etkilenme meydana geldiği görülmektedir. Bu bağlamda Osmanlı döneminde Kosova genelinde yapılan yol, köprü, han, hamam, kervansaray, mektep, medrese, cami, tekke, saat kulesi, zaviye, imaret gibi zengin ticarî, mimarî ve sosyal yapıların adeta Osmanlı fetih anlayışını gösteren örneklerden bazıları olduğu söylenebilir. Günümüzde de Gjakova şehrinin bu gerçeği ortaya koyan örneklerden biri olduğunu görmekteyiz.en_US
dc.description.abstractThe Balkans are located in a geographical area where the Eastern and Western civilizations meet. In this respect, Albanian territories are seen to have different cultural, linguistic, religious and ethnic structures throughout the history. Therefore it is known that the different beliefs of the people who are living in this region have also great impact on these differences. Thus, different nations and religions living in these regions, is the basis for the formation of a rich culture. This study contains information on the historical stages, social-cultural family structure, religious life, administrative structure and economic life of the Kosovo Republic, Gjakova (Cakova) city and its surroundings. It is known that the Albanian people in Gjakova have a well-established family and a rich culture. In addition with the Ottoman conquest, they were introduced to Eastern and Turkish culture. Therefore, living together for over five centuries under Ottoman ruling seems to be mutually affected by culture, traditions and customs. In this context, it can be said that the rich commercial, architectural and social constructions such as roads, bridges, ancient hotels, ancient baths (hamam), caravanserais, schools, madrasa, mosque, tekke, clock tower, zaviye and imaret built in Kosovo throughout the Ottoman period are some examples of Ottoman conquest. Today, we can see that the city of Gjakova is one of the examples which reveal this fact.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGjakova (Cakova),en_US
dc.subjectAile,en_US
dc.subjectDin.en_US
dc.subjectGjakova (Cakova),en_US
dc.subjectFamily,en_US
dc.subjectReligion.en_US
dc.titleGjakova (Cakova)'da aile ve dinen_US
dc.title.alternativeFamily and religion in Gjakova (Cakova)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 36161en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record