Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzkan, Güner
dc.contributor.authorPaksadze, Maia
dc.date.accessioned2020-11-02T12:01:57Z
dc.date.available2020-11-02T12:01:57Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationPaksadze, M. (2020). Sovyet sonrası Gürcistan-Azerbaycan ilişkileri: Karşılıklı bağımlılık kurarak bağımsız olma. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/4722
dc.descriptionYüksek Lisans Tezien_US
dc.description.abstractSovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra bağımsızlığını kazanan Gürcistan ve Azerbaycan uluslararası politikanın aktörleri haline geldi. O zamandan sonra Gürcistan-Azerbaycan ilişkilerinde yeni bir dönem başlamıştır. Bu araştırma, Güney Kafkasya'da yer alan önemli sınır komşusu olan Gürcistan ve Azerbaycan'ın ilişkilerini karşılıklı bağımlılık teorisi çerçevesinde incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma Gürcistan-Azerbaycan bağımsızlıklarına yönelik en önemli tehditleri incelemeyi amaçlamaktadır. Bu araştırmanın temel amacı Gürcistan ve Azerbaycan ilişkilerini açıklamak için karşılıklı bağımlılık teorisinin uygun olup olmadığını incelemektir. Ayrıca araştırmanın diğer bir amacı karşılıklı bağımlılık teorisi kullanılarak, önemli anlaşmalar incelenerek ve akademisyen, uzmanlar, diplomatlar ile yapılan mülakatlar analiz edilerek çalışmanın "SSCB dağıldıktan sonra Gürcistan ve Azerbaycan için karşılıklı bağımlılık daha fazla bağımsızlığın bir nevi garantisi halini almıştır" hipotezinin doğru olup olmadığını incelemektedir. Çalışmanıın bulguları, stratejik enerji işbirliğinin Gürcistan ve Azerbaycan'ın devlet bağımsızlıklarının güçlendirilmesine katkıda bulunduğu anlaşılmaktadır. Gerçekleşen projeler, her iki ülke için, hatta Güney Kafkasya için de ekonomik istikrar ve refahın güçlü temelleri niteliğindedir. Gürcistan-Azerbaycan ilişkileri üzerine yapılan araştırma, bu devletlerin, müşterek ve temkinli hareketlerle, Rusya'nın bölgedeki ekonomik ve siyasi etkisini dengelemek veya hatta azaltmak için çalıştıklarını göstermektedir.en_US
dc.description.abstractAfter gaining independence following the collapse of the Soviet Union, Georgia and Azerbaijan became actors in international politics. Since then a new era has started in Georgia-Azerbaijan relations. This research aims to examine the relations between Georgia and Azerbaijan, those are the important bordering neighbors in the South Caucasus, within the framework of the interdependence theory. The research aims to examine the most important threats to Georgia-Azerbaijan independence. The main purpose of this research is to examine whether the theory of interdependence is appropriate to explain the relations between Georgia and Azerbaijan. Besides, another aim of this research is to examine whether its hypothesis of "The interdependence between Georgia and Azerbaijan after the collapse of the Soviet Union has become a guarantee of more independence" is correct or not. For this purpose, we use the interdependence theory and analyze important researchers and interviews conducted with academicians, experts, and diplomats. The findings of the study show that strategic energy cooperation contributes to strengthening the state independence of Georgia and Azerbaijan. The projects that have taken place are strong foundations for economic stability and prosperity for both countries and even the South Caucasus. Research on Georgian-Azerbaijani relations shows that these states are working to balance or even reduce the economic and political influence of Russia in the region through joint and cautious movements.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKarşılıklı Bağımlılıken_US
dc.subjectGürcistanen_US
dc.subjectAzerbaycanen_US
dc.subjectRusyaen_US
dc.subjectEnerji Projelerien_US
dc.subjectSınır Sorunuen_US
dc.subjectInterdependenceen_US
dc.subjectGeorgiaen_US
dc.subjectAzerbaijanen_US
dc.subjectRussiaen_US
dc.subjectEnergy Projectsen_US
dc.subjectBorder Problemen_US
dc.titleSovyet sonrası Gürcistan-Azerbaycan ilişkileri: Karşılıklı bağımlılık kurarak bağımsız olmaen_US
dc.title.alternativePost-Soviet Georgia-Azerbaijan relations: Gaining independence through interdependenceen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-6634-811Xen_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilm Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record