Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorOğuz, Hasan
dc.contributor.authorKamaz, Müzeyyen
dc.date.accessioned2020-11-16T06:06:39Z
dc.date.available2020-11-16T06:06:39Z
dc.date.issued2003en_US
dc.identifier.citationKamaz, M. (2003). Kronik bel ağrılı hastalarda bel kasları ve gluteus maksimus kas alanlarının bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi) Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/5440
dc.description.abstractKronik bel ağrılı kadın hastalarda paraspinal kaslar, izole multifidus, kuadratus lumborum, psoas ve gluteus maksimus kaslarındaki alan değişikliklerini bilgisayarlı tomografi ile saptamak. Hastalar ve metod: Çalışmaya 36 kronik bel ağrılı hasta ve 34 normal aktif gönüllü alındı. Hasta grubunun yaş ortalaması 43.2±6.9 (30-58 arasında), kontrol grubundakilerin ise 44.4±7.7 (31-60 arasında) idi. Bir yıldan uzun süren ağrılar kronik ağrı olarak kabul edildi. Fiziksel aktivite ve standardizasyonun kolaylaştırılması açısından hastaların tamamı kadın olgulardan seçildi. Hasta grubunda üç ve kontrol grubunda bir kişi olmak üzere dört kişinin mesleği memurluk, diğerlerinin ise ev kadınlığıydı. Hem hasta hem kontrol grubundaki kadınlar günlük ev işleri dışında spor gibi bedensel bir aktivite göstermiyorlardı. Klinik değerlendirmeler için VAS ve Oswestry ağrı sorgulama formu kullanıldı. Bilgisayarlı tomografide kesitler paraspinal kaslar için L4'ün üst ve alt son plak seviyesinden, gluteus maksimus kası için femur başında interfovealar seviyeden alındı. Bulgular: Kas kesit alanları ile yaş, VKİ, VAS ve Oswestry skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon bulunmadı. L4'ün üst son plak ölçümlerinde hasta grubunda multifidus, psoas ve kuadratus lumborum kaslarının kesit alan değerleri kontrol grubuna göre sırasıyla p=0.002, p=0.042, p=0.047 anlamlı olarak daha küçük bulundu. L4'ün alt son plak düzeyinden alman ölçümlerde ise hasta grubunda multifidus ve paraspinal kas alan değerleri kontrol grubuna göre sırasıyla p=0.001, p=0.010 anlamlı olarak daha küçük bulundu. Gluteus maksimus kasının alan ölçümleri hasta ve kontrol gruplarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermedi. Sonuç: Kronik bel ağrıları multifidus, paraspinal kaslar, psoas ve kuadratus lumborum kaslarında farklı seviyelerde atrofiye neden olmaktadır. Bu en belirgin multifidus kasında gözlenmiştir. Bu kas dışında diğer paravertebral kaslarda da atrofı tespit edilmesi bel ağrılarının tedavisinde düzenlenen egzersiz programlarında bu kaslarında dikkate alınması gerekliliğini ortaya koymuştur.en_US
dc.description.abstractThe objective of this study was to determine the cross sectional area (CSA) changes of the paraspinal, isolated multifidus, quadratus lumborum, psoas and the gluteus maximus muscles on CT in patients with chronic low back pain (CLBP). Patients and Methods: In this study we evaluated 36 patients with CLBP and 34 healthy volunteers. The mean age of the patients was 43.2±6.9 (30 to 58), and the mean age of control group was 44.4± 6.9 (31 to 60). We defined the pain that lasts more then one year as chronic pain. Female patients were selected for the standardization. All patients were housewife, except 3 in the patient group and 1 in the control group they were they were official. None of the patients neither in patients group nor in the control group had physical activity except their routine house works. We used VAS and Oswestry Pain Questionnaire Form for the clinical evaluation. We had the CT cross sections for the paraspinal muscles at upper and lower end-plate of the L4, and for the gluteus maximus at the head of the interfovealer level. Results: We didn't find any correlation between CSA of muscles and age, BMI, VAS, Oswestry scores. In patients' multifidus, psoas, quadratus lumborum CSA's were smaller than the control group and, the p values were p=0,002, p=0,042, p=0,047 at L4 end plate level respectively. At L4 end plate level cross sectional area of multifidus and paravertebral muscles the patient group' were smaller than that of control group and it was statistically significant p=0,001, p=0,010 respectively. We didn't find any significant change in the gluteus maximus' CSA of patient and the control group. Conclusion: CLBP causes atrophy in different levels for the paraspinal, isolated multifidus, quadratus lumborum, psoas and the gluteus maximus muscles. It was most prominent in multifidus. The atrophy of not only the multifidus muscle but also the other paravertebral muscles, points out that the those muscles should be included in the exercise programs in the treatment of the CLBPen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKronik bel ağrılıen_US
dc.subjectChronic back painen_US
dc.subjectbel kaslarıen_US
dc.subjectwaist musclesen_US
dc.titleKronik bel ağrılı hastalarda bel kasları ve gluteus maksimus kas alanlarının bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesien_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Meram Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record