Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorDağlıoğlu, Ümmügülsüm
dc.contributor.authorGazel, Bilge
dc.date.accessioned2022-04-19T05:55:12Z
dc.date.available2022-04-19T05:55:12Z
dc.date.issued2022en_US
dc.identifier.citationGazel, B. (2022). Kentsel açık ve yeşil alanların yaşanabilirlik kavramı bağlamında değerlendirilmesi: Konya kent merkezi örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/8246
dc.descriptionYüksek Lisans Tezien_US
dc.description.abstractYaşanabilir kentler, güvenli kentsel mekânlara sahip olması, kentsel kullanım alanlarına erişimin kolay, ulaşımın hızlı ve konforlu olması, ekolojik dengenin korunması, doğal kaynakların, tarihi ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarımının sağlanması ve yaşam kalitesinin yüksek olması nedeniyle kentlerin gelişimi ve kent insanının yaşamı için önem taşımaktadır. Yaşanabilir kentler, güvenli, sürdürülebilir, erişebilirliği yüksek, çevre ve yaşam kalitesi nitelikli yerleşmelerdir. Kent insanının yaşam kalitesini artıran, kentin arazi kullanımına yön veren, ulaşım ve erişim dengesinin sağlanmasına etki eden, güvenli, konforlu, işlevsel ve birbiriyle bağlantılı kentsel mekânların oluşmasını sağlayan açık-yeşil alanlar, yaşanabilir kentlerin oluşmasında büyük rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı, yaşanabilir kentlerin oluşmasında açık-yeşil alanların önemini Konya kent merkezi örneğinde ortaya koymaktır. Bu kapsamda yaşanabilirlik kavramına ve yaşanabilir kentlere yönelik literatür taraması yapılarak yaşanabilir kent örnekleri, açık-yeşil alanlar özelinde ele alınmıştır. Güvenlik, çevre ve ulaşım-erişebilirlik yaşanabilir mekân parametreleri, Konya kent merkezinde yer alan açık-yeşil alanlar üzerinden irdelenmiştir. Konya kent merkezinde bulunan açık-yeşil alanların sahip oldukları nitelikler ve kent insanının alana ilişkin değerlendirmeleri doğrultusunda kentin yaşanabilirliğine katkı sağlaması hedeflenen önerilere yer verilmiştir.en_US
dc.description.abstractLivable cities, it is important for the development of cities and the life of urban people because of having safe urban spaces, easy access to urban areas, fast and comfortable transportation, protection of ecological balance, transfer of natural resources, historical and cultural values to future generations, and high quality of life. Livable cities are settlements that are safe, sustainable, have high accessibility, and have quality of environment and life quality. Open-green spaces, which increase the quality of life of the urban people, shape the land use of the city, affect the balance of transportation and access, and enable the formation of safe, comfortable, functional and interconnected urban spaces, play a major role in the formation of livable cities. The aim of this study is to reveal the importance of open-green areas in the formation of livable cities in the example of Konya city center. In this context, a literature review on the concept of livability and livable cities has been made, and examples of livable cities have been discussed in terms of open green areas. Security, environment and transportation-accessibility, livable space parameters were examined through open-green areas in the city center of Konya. Suggestions aimed at contributing to the livability of the city are given in line with the qualities of the open-green areas in the city center of Konya and the evaluations of the city people about the area.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOpen-green spacesen_US
dc.subjectLivabilityen_US
dc.subjectLivable citiesen_US
dc.subjectKonya city centeren_US
dc.subjectAçık-yeşil alanlaren_US
dc.subjectYaşanabilirliken_US
dc.subjectYaşanabilir kentleren_US
dc.subjectKonya kent merkezien_US
dc.titleKentsel Açık ve Yeşil Alanların Yaşanabilirlik Kavramı Bağlamında Değerlendirilmesi: Konya Kent Merkezi Örneğien_US
dc.title.alternativeEvaluation of Urban Open and Green Spaces in The Context of Livability Concept: The case of Konya City Centeren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-2710-5649en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record