Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYağcı, Mustafa
dc.contributor.authorYaşkır, Muhammed
dc.date.accessioned2023-01-19T12:17:39Z
dc.date.available2023-01-19T12:17:39Z
dc.date.issued01-11-2022en_US
dc.identifier.citationYaşkır, M. (2022). Akıllı şebekeler için ultrakapasitör entegreli batarya yönetim sistemi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik ve Elektronik Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/9097
dc.descriptionYüksek Lisans Tezien_US
dc.description.abstractYenilenebilir enerji kaynaklarının artan kullanımı, elektrikli araç teknolojisinin gelişmesi ile birlikte enerji depolama teknolojilerinin önemi ortaya çıkmıştır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kesintili yapısı ve çevresel faktörlere bağlı olarak verimliliğinin değişmesi depolama birimleriyle kullanımını ihtiyaç haline getirmiştir. Aynı şekilde elektrikli araçların yaygın kullanımının önündeki en büyük engel olan batarya boyutları depolama teknolojilerindeki gelişimi ve değişimi beraberinde getirmiştir. Tüm bu sebepler doğrultusunda günümüz artan enerji talebini karşılayacak ve gelişen teknolojiye uyum sağlayacak bir depolama teknolojisi olan Hibrit Enerji Depolama Sistemleri geliştirilmiştir. Hibrit Enerji Depolama sistemlerinde birden fazla depolama ünitesi birbirleriyle uyum içerisinde çalışmakta ve tek tip depolama birimlerine göre oldukça avantajlı olmaktadır. Bu çalışmada da bu yeni depolama teknolojisi olan Hibrit Enerji Depolama Sistemleriyle bir simülasyon çalışması yapılmış ve yapılan bu çalışmada bazı kritik parametreler Parçacık Sürü Optimizasyonu kullanılarak belirlenmiştir. Ultrakapasitör ve Batarya grubunun birbirlerini destekleyecek bir şekilde çalışması ve uzun batarya ömrü ve optimum batarya çalışma değerleri elde edilmesi hedeflenmesi gerçekleştirilmiştir.en_US
dc.description.abstractWith the increasing use of renewable energy sources and the development of electric vehicle technology, the importance of energy storage technologies has emerged. The intermittent nature of renewable energy sources and the change in efficiency due to environmental factors have made the use of storage units a necessity. Likewise, battery sizes, which are the biggest obstacle to the widespread use of electric vehicles, have brought about the development and change in storage technologies. In line with all these reasons, Hybrid Energy Storage Systems, a storage technology that will meet today's increasing energy demand and adapt to developing technology, has been developed. In Hybrid Energy Storage systems, more than one storage unit works in harmony with each other and is very advantageous compared to single type storage units. In this study, a simulation study was carried out with this new storage technology, Hybrid Energy Storage Systems, and some critical parameters were determined using Particle Swarm Optimization in this study. It is aimed to operate the Ultracapacitor and Battery group in a way that supports each other and to obtain long battery life and optimum battery operating values.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAkıllı Şebekeleren_US
dc.subjectBataryaen_US
dc.subjectBatarya Yönetimien_US
dc.subjectOptimizasyonen_US
dc.subjectHibrit Enerji Depolamaen_US
dc.subjectUltrakapasitören_US
dc.subjectSmart Griden_US
dc.subjectBatteryen_US
dc.subjectBattery Managementen_US
dc.subjectOptimizationen_US
dc.subjectHybrid Energy Storageen_US
dc.titleAkıllı şebekeler için ultrakapasitör entegreli batarya yönetim sistemien_US
dc.title.alternativeUltracapasitor integrated battery managament system for smart gridsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-2357-6497en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record