Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorİyişenyürek, Orhan
dc.date.accessioned2023-03-24T11:56:24Z
dc.date.available2023-03-24T11:56:24Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationİyişenyürek, O. (2019). İbn Ma’tûk’un Dîvân’ındaki peygamber methiyeleri. Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 47, 47, 145-193.en_US
dc.identifier.issn2148-9890
dc.identifier.issn2149-0015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/9339
dc.descriptionMakaleen_US
dc.description.abstractArap edebiyatında methiyeler önemli bir yer tutmakla birlikte edebî ürünlerden özellikle şiirin gelişmesine katkı sağlayan başlıca tema olmuştur. Bu türün ya da dinî edebiyatın bir alt başlığı olan peygamber methiyeleri (el-Medâiḥu’n-Nebeviyye) ise methedilen kişinin konumunun manevi açıdan saygınlığından dolayı şairler tarafından özel bir ilgi görmüştür. Busebeple bu alanda çok sayıda şiir nazmedilmiştir. Bu alanda güzel eserler ortaya koymak bir ayrıcalık addedilmiştir.Bu çalışmada peygamber methiyeleri alanında eser veren şairlerden İbn Ma‘tûḳ’un Dîvân’ında yer alan iki adet peygamber methiyesi tahlil edilmiştir. Bu analiz, peygamber methiyeleri alanında klasikleşmiş bir medih şiiri dikkate alınarak karşılaştırma metodu ile yapılmıştır. Şiirlerin muhteva çözümlemesi yapıldıktan sonra beyânî üsluplar ve bedî‘î sanatlar açısından değerlerini ortaya koyabilmek için bazı örnekler üzerinde durulmuştur.en_US
dc.description.abstractPraises take an important place in Arabic literature. They also contribute tothe improvement of the poetry, a literary genre. The praises to the Prophet (el-Medâihu’n-Nebeviyye) which are one of the subheading of this genre draw interest of poets because of the prestige of the one who is praised. Therefore, many poems have been written in this field. It has been considered a privilege to write poems in this genre.This study analyses two of the poems in the diwan of Ibn Ma’tuk who wrote poems in this genre. This analysis was done by taking into consideration a praise poem which is regarded as a classic in the genre of praise to the Prophet. After conducting a content analysis, some example was given to reveal its value in terms of aesthetics and wording.en_US
dc.description.abstractالمدائح في الأدب العربي تأخذ مكانة خاصة مع أنها موضوع أساسي الذي ساهم في تطور الأعمال األدبية خاصة الشعر. أما المدائح النبوية ضمن ذلك الموضوع المديحي أو األدب الديني فنال إقباال خاصا من قبل الشعراء إذ أن الممدوح مكانته كريمة من حيث النظرة الدينية ، لذا نظمت األشعار العديدة في هذا المجال ويعتبر أن نظم األشعار في المدائح النبوية ميزة خاصة ي هذا البحث درس الشعران للمديح النبوي وهما موجودان في ديوان ابن معتوق الذي نظم شعرا في المدائح النبوية. هذه الدراسة تمت بطريقة مقارنة بمديح كالسكي في المدائح النبوية. بعد تحليل محتوى الشعرين درس بعض األمثلة لتثبيت قيم األشعار من حيث علم البيان والفنون البديعيةen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİbn Ma‘tûḳen_US
dc.subjectPeygamber Methiyelerien_US
dc.subjectMethiyeen_US
dc.subjectHz. Peygamberen_US
dc.subjectŞiiren_US
dc.subjectIbn Ma’tuken_US
dc.subjectPraises to the Propheten_US
dc.subjectPraiseen_US
dc.subjectProphet Muhammeden_US
dc.subjectPoemen_US
dc.subjectابن معتوقen_US
dc.subjectالمدائح النبويةen_US
dc.subjectمدائحen_US
dc.subjectالرسول (ص)en_US
dc.subjectالشعرen_US
dc.titleİbn Ma’tûk’un Dîvân’ındaki Peygamber methiyelerien_US
dc.title.alternativePraises to the Prophet in the Diwan of Ibn Ma’tuken_US
dc.title.alternativeالمدائح النبوية في ديوان ابن معتوقen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorID0000-0001-9544-2781en_US
dc.relation.journalNecmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümüen_US
dc.identifier.volume47en_US
dc.identifier.issue47en_US
dc.identifier.startpage145en_US
dc.identifier.endpage193en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record