Son Kullanıcı Sözleşmesi

Son Güncelleme, 4 Mayıs 2023

Şartların Kabulü

Bu Kullanım Koşulları, şahsen veya bir tüzel kişilik adına ("siz") ve DSpace Arşivi ("Şirket", "biz", "tarafımız" veya "bizim") arasında, bu Web Sitesine ve bununla ilgili veya başka bir şekilde bağlantılı diğer herhangi bir medya formuna, medya kanalına, mobil web sitesine veya mobil uygulamaya (topluca "Site") erişiminiz ve bunları kullanımınızla ilgili olarak yapılan yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma teşkil eder. Siteye erişerek, bu Kullanım Koşullarının tamamını ve bunlarda gelecekte yapılacak değişiklikleri okuduğunuzu, anladığınızı ve bunlara tabi olmayı kabul ettiğinizi kabul etmektesiniz.

Zaman zaman Sitede yayınlanabilecek ek hüküm ve koşullar veya belgeler işbu belgeye açıkça referans olarak dahil edilmiştir. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, bu Kullanım Koşullarında herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle değişiklik veya düzenleme yapma hakkımızı saklı tutarız. Bu Kullanım Koşullarının "Son güncelleme" tarihini güncelleme yoluyla herhangi bir değişiklik hakkında sizi bilgilendiririz ve bu tür değişikliklerin her biri hakkında özel bildirim alma hakkınızdan feragat edersiniz. Hangi Şartların geçerli olduğunu anlamak için lütfen Sitemizi her kullandığınızda geçerli Şartları kontrol ettiğinizden emin olun. Güncellenmiş Kullanım Koşullarının yayınlandığı tarihten sonra Siteyi kullanmaya devam etmeniz halinde, güncellenmiş Kullanım Koşullarındaki değişikliklere tabi olacak ve bu değişikliklerden haberdar olmuş ve bunları kabul etmiş sayılacaksınız.

Sitede sağlanan bilgilerin, bu tür bir dağıtımın veya kullanımın yasa veya düzenlemelere aykırı olacağı veya bizi söz konusu yargı yetkisi veya ülkede herhangi bir kayıt zorunluluğuna tabi kılacağı herhangi bir yetki alanı veya ülkedeki herhangi bir kişi veya kuruluşa dağıtılması veya kullanılması amaçlanmamıştır. Buna göre, Siteye başka yerlerden erişmeyi tercih eden kişiler, bunu kendi inisiyatifleriyle yaparlar ve yerel yasalar geçerliyse ve geçerli olduğu ölçüde, yerel yasalara uymaktan yalnızca kendileri sorumludurlar.

Fikri Mülkiyet Hakları

Aksi belirtilmedikçe, Site bizim mülkiyetimizdedir ve Sitedeki tüm kaynak kodu, veritabanları, işlevsellik, yazılım, web sitesi tasarımları, ses, video, metin, fotoğraf ve grafikler (topluca "İçerik") ve burada yer alan ticari markalar, hizmet markaları ve logolar ("İşaretler ") bize aittir veya bizim kontrolümüz altındadır veya bize lisanslanmıştır ve telif hakkı ve ticari marka yasaları ve diğer çeşitli fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet yasaları, Türkiye, uluslararası telif hakkı yasaları ve uluslararası sözleşmeler tarafından korunmaktadır. İçerik ve İşaretler Sitede yalnızca sizin bilginiz ve kişisel kullanımınız için "OLDUĞU GİBİ" sağlanmaktadır. Kullanım Koşullarında açıkça belirtilmedikçe, Sitenin hiçbir bölümü ve hiçbir İçerik [a] veya İşaret, önceden açık yazılı iznimiz olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, toplanamaz, yeniden yayınlanamaz, yüklenemez, gönderilemez, halka açık olarak gösterilemez, kodlanamaz, tercüme edilemez, iletilemez, dağıtılamaz, satılamaz, lisanslanamaz veya herhangi bir ticari amaçla başka şekilde kullanılamaz.

Siteyi kullanmaya uygun olmanız halinde, Siteye erişmek, Siteyi kullanmak ve yalnızca kişisel, ticari olmayan kullanımınız için uygun şekilde erişim sağladığınız İçeriğin herhangi bir bölümünün bir kopyasını indirmek veya yazdırmak için sınırlı bir lisans verilir. Site, İçerik ve İşaretler ile ilgili olarak size açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutarız.

Kullanıcı Beyanları

Siteyi kullanarak, şunları beyan ve taahhüt edersiniz: (1) gönderdiğiniz tüm kayıt bilgileri gerçek, doğru, güncel ve eksiksiz olacaktır; (2) bu tür bilgilerin doğruluğunu koruyacak ve gerektiğinde bu tür kayıt bilgilerini derhal güncelleyeceksiniz; (3) hukuki ehliyete sahipsiniz ve bu Kullanım Koşullarına uymayı kabul ediyorsunuz; (4) Siteyi herhangi bir yasadışı veya yetkisiz amaç için kullanmayacaksınız; ve (5) Siteyi kullanımınız geçerli herhangi bir yasa veya düzenlemeyi ihlal etmeyecektir.

Doğru olmayan, yanlış, güncel olmayan veya eksik herhangi bir bilgi verirseniz, hesabınızı askıya alma veya feshetme ve Sitenin (veya herhangi bir bölümünün) mevcut veya gelecekteki tüm kullanımlarını reddetme hakkına sahibiz.

Kullanıcı Kaydı

Siteye kayıt olmanız gerekebilir. Şifrenizi gizli tutmayı kabul edersiniz ve hesabınızın ve şifrenizin tüm kullanımından sorumlu olursunuz. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, seçtiğiniz bir kullanıcı adının uygunsuz, müstehcen veya başka bir şekilde sakıncalı olduğunu tespit edersek, bu kullanıcı adını kaldırma, geri alma veya değiştirme hakkımızı saklı tutarız.

Yasaklanmış Faaliyetler

Siteye, Siteyi kullanıma sunduğumuz amaç dışında herhangi bir amaçla erişemez veya Siteyi kullanamazsınız. Site, tarafımızdan özel olarak onaylanan veya uygun görülenler dışında herhangi bir ticari girişimle bağlantılı olarak kullanılamaz.

Sitenin bir kullanıcısı olarak, şunları yapmamayı kabul edersiniz:

 • Bizim yazılı iznimiz olmadan doğrudan veya dolaylı olarak bir koleksiyon, derleme, veritabanı veya dizin oluşturmak veya derlemek için Siteden sistematik olarak veri veya diğer içerik almak.
 • Özellikle kullanıcı şifreleri gibi hassas hesap bilgilerini öğrenmeye yönelik herhangi bir girişim ile bizi ve diğer kullanıcıları kandırmak, dolandırmak veya yanıltmak.
 • Herhangi bir İçeriğin kullanımını veya kopyalanmasını engelleyen veya kısıtlayan veya Sitenin ve/veya burada yer alan İçeriğin kullanımına sınırlama getiren özellikler de dahil olmak üzere Sitenin güvenlikle ilgili özelliklerini atlatmak, devre dışı bırakmak veya başka bir şekilde bunlara müdahale etmek.
 • Bizim görüşümüze göre bizi ve/veya Siteyi küçük düşürmek, lekelemek veya başka bir şekilde zarar vermek.
 • Siteden elde edilen herhangi bir bilgiyi başka bir kişiyi taciz etmek, istismar etmek veya zarar vermek amacıyla kullanmak.
 • Destek hizmetlerimizden uygunsuz şekilde yararlanmak veya kötüye kullanım veya suistimalle ilgili yanlış raporlar sunmak.
 • Siteyi yürürlükteki yasa veya düzenlemelere aykırı bir şekilde kullanmak.
 • Sitenin izinsiz olarak alınması veya Siteye bağlantı verilmesi.
 • Herhangi bir tarafın Siteyi kesintisiz olarak kullanılmasına ve Siteden yararlanmasına müdahale eden veya Sitenin kullanımını, özelliklerini, işlevlerini, işletimini veya korunmasını değiştiren, bozan, aksatan, değiştiren veya bunlara müdahale eden virüsleri, Truva atlarını veya aşırı büyük harf kullanımı ve spam (sürekli tekrar eden metin gönderimi) dahil diğer materyalleri yüklemek veya iletmek (veya yüklemeye veya iletmeye teşebbüs etmek).
 • Herhangi bir İçerikten telif hakkı veya diğer mülkiyet hakları bildirimini silmek.
 • Başka bir kullanıcının veya kişinin kimliğine bürünmeye çalışmak veya başka bir kullanıcının kullanıcı adını ve şifresini kullanmak.
 • Açık grafik değişim formatları ("gifler"), 1x1 pikseller, web hataları, çerezler veya diğer benzer cihazlar (bazen "casus yazılım" veya "pasif toplama mekanizmaları" veya "pcms" olarak anılır) dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere pasif veya aktif bilgi toplama veya aktarma mekanizması görevi gören herhangi bir materyali yüklemek veya iletmek (veya yüklemeye veya iletmeye teşebbüs etmek).
 • Siteye veya Siteye bağlı ağlara veya hizmetlere müdahale etmek, bunları kesintiye uğratmak veya bunlar üzerinde aşırı yük oluşturmak.
 • Sitenin herhangi bir bölümünü size sağlamakla görevli çalışanlarımızdan veya temsilcilerimizden herhangi birini taciz etmek, rahatsız etmek, korkutmak veya tehdit etmek.
 • Siteye veya Sitenin herhangi bir bölümüne erişimi önlemek veya kısıtlamak için tasarlanmış Site önlemlerini atlamaya çalışmak.
 • İstenmeyen e-posta veya diğer elektronik iletişim biçimlerini göndermek amacıyla elektronik veya diğer yollarla kullanıcıların kullanıcı adlarını ve/veya e-posta adreslerini toplamak veya otomatik yollarla veya sahte bahanelerle kullanıcı hesapları oluşturmak da dahil olmak üzere Siteyi yetkisiz olarak kullanmak.
 • Siteyi bizimle rekabet etme çabasının bir parçası olarak kullanmak veya Siteyi ve/veya İçeriği herhangi bir gelir getirici çaba veya ticari girişim için kullanmak.

Kullanıcı Katkısı

Site size; metin, yazı, video, ses, fotoğraf, grafik, yorum, öneri veya kişisel bilgi veya diğer materyaller (topluca "Katkılar") dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bize veya Siteye içerik ve materyal oluşturma, gönderme, yayınlama, görüntüleme, iletme, gerçekleştirme, yayınlama, dağıtma veya yayınlama imkanı sağlayabilir. Katkılar, Sitenin diğer kullanıcıları tarafından ve üçüncü taraf web siteleri aracılığıyla görüntülenebilir. Bu nedenle, ilettiğiniz tüm Katkılar gizli olmayan ve tescilli olmayan katkılar olarak değerlendirilebilir. Herhangi bir Katkı oluşturduğunuzda veya kullanıma sunduğunuzda, aşağıdakileri beyan ve taahhüt etmiş olursunuz:

 • Katkılarınızın oluşturulması, dağıtımı, iletimi, halka açık görüntülenmesi veya performansı ve bunlara erişim, indirme veya kopyalaması; herhangi bir üçüncü tarafın telif hakkı, patenti, ticari markası, ticari sırrı veya manevi hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere mülkiyet haklarını ihlal etmez ve etmeyecektir.
 • Katkılarınızı; bize, Siteye ve Sitenin diğer kullanıcılarına Sitede ve bu Kullanım Koşullarında öngörülen herhangi bir şekilde kullanma yetkisi vermek ve kullanmak için gerekli lisansların, hakların, onayların, ibranamelerin ve izinlerin yaratıcısı ve sahibisiniz.
 • Katkılarınızın Site ve bu Kullanım Şartları tarafından öngörülen herhangi bir şekilde kullanılmasını sağlamak adına, Katkılarınızda yer alan her bir tanımlanabilir bireyin adını veya benzerliğini kullanmak için bu bireylerin yazılı onayına, icazetine ve/veya iznine sahipsiniz.
 • Katkılarınız yanlış, hatalı veya yanıltıcı değildir.
 • Katkılarınız istenmeyen veya yetkisiz reklamlar, promosyon malzemeleri, piramit sistemleri, zincir mektuplar, spam, toplu postalar veya diğer türde talepler değildir.
 • Katkılarınız müstehcen, açık saçık, şehvet uyandırıcı, çirkin, şiddet içeren, taciz edici, iftira niteliğinde veya (tarafımızca belirlendiği şekilde) başka bir şekilde sakıncalı değildir.
 • Katkılarınız kimseyle alay etmez, dalga geçmez; kimseyi küçümsemez, korkutmaz veya istismar etmez.
 • Katkılarınız başka herhangi bir kişiyi (bu terimlerin hukuki anlamında) istismar veya tehdit etmek için kullanılmaz, belirli bir kişiye veya sınıfa karşı şiddet teşkil etmez ve şiddeti teşvik etmek için kullanılmaz.
 • Katkılarınız yürürlükteki herhangi bir yasa, yönetmelik veya kuralı ihlal etmez.
 • Katkılarınız herhangi bir üçüncü tarafın gizlilik veya yayın haklarını ihlal etmez.
 • Katkılarınız çocuk pornografisi ile ilgili veya reşit olmayanların sağlığını veya refahını korumayı amaçlayan yürürlükteki herhangi bir yasayı ihlal etmez.
 • Katkılarınız ırk, etnik köken, cinsiyet, cinsel tercih, renk, din, inanç veya fiziksel engelle bağlantılı herhangi bir hakaret içeren yorum içermez.
 • Katkılarınız, bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünü veya yürürlükteki herhangi bir yasa veya yönetmeliği başka bir şekilde ihlal etmez veya ihlal eden materyallere bağlantı vermez.

Sitenin yukarıda belirtilenleri ihlal edecek şekilde kullanılması bu Kullanım Koşullarını ihlal eder ve diğer hususların yanı sıra Siteyi kullanma haklarınızın feshedilmesi veya askıya alınmasıyla sonuçlanabilir.

Site Yönetimi

Yükümlülüğümüz olmamakla birlikte aşağıdaki hakları saklı tutarız: (1) Siteyi bu Kullanım Koşullarının ihlaline karşı denetleme; (2) tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, yasaları veya bu Kullanım Koşullarını ihlal eden kişilere karşı, söz konusu kullanıcıyı kolluk kuvvetlerine bildirmek de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, uygun yasal işlemleri yapma; (3) tamamen kendi takdirimize bağlı olarak ve herhangi bir sınırlama olmaksızın, Katkılarınızı veya bunların herhangi bir bölümünü reddetme, erişimini kısıtlama, kullanılabilirliğini sınırlama veya devre dışı bırakma (teknolojik olarak mümkün olduğu ölçüde); (4) tamamen kendi takdirimize bağlı olarak ve herhangi bir sınırlama, bildirim veya yükümlülük olmaksızın, aşırı boyutta olan veya sistemlerimiz için herhangi bir şekilde külfetli olan tüm dosyaları ve içeriği Siteden kaldırmak veya başka bir şekilde devre dışı bırakmak; ve (5) Siteyi, haklarımızı ve mülkiyetimizi koruyacak ve Sitenin düzgün işleyişini kolaylaştıracak bir şekilde yönetmek.

Gizlilik Politikası

Veri gizliliği ve güvenliğine önem veriyoruz. Lütfen Gizlilik Politikamızı inceleyin.. Siteyi kullanarak, bu Kullanım Koşullarına dahil edilen Gizlilik Politikamıza tabi olmayı kabul etmiş olursunuz.

Sitenin Türkiye'de yayınlandığını lütfen unutmayın. Siteye, kişisel verilerin toplanması, kullanılması veya ifşa edilmesini düzenleyen ve Türkiye'de yürürlükte olan yasalardan farklı yasalara veya diğer gerekliliklere sahip dünyanın başka bir bölgesinden erişirseniz, Siteyi kullanmaya devam ederek verilerinizi Türkiye'ye aktarmış olursunuz ve verilerinizin Türkiye'de işlenmesini kabul etmiş olursunuz.

Süre ve Fesih

Bu Kullanım Koşulları, Siteyi kullandığınız sürece tam olarak yürürlükte kalacaktır. Bu kullanım koşullarının diğer hükümlerini sınırlamaksızın, tamamen kendi takdirimizde olmak üzere ve herhangi bir bildirim veya yükümlülük olmaksızın, herhangi bir kişinin siteye erişimini ve siteyi kullanmasını (belirli ıp adreslerinin engellenmesi dahil), herhangi bir nedenle veya herhangi bir neden olmaksızın reddetme hakkımızı saklı tutarız. Siteyi kullanımınızı veya siteye katılımınızı sonlandırabilir veya hesabınızı ve yayınladığınız içerik veya bilgileri herhangi bir zamanda, herhangi bir uyarıda bulunmadan, tamamen kendi takdirimizde silebiliriz.

Hesabınızı herhangi bir nedenle sonlandırır veya askıya alırsak, üçüncü taraf adına hareket ediyor olsanız bile, kendi adınızla, sahte veya ödünç alınmış bir adla veya herhangi bir üçüncü tarafın adıyla yeni bir hesap açmanız ve kaydetmeniz yasaktır. Hesabınızı sonlandırmanın veya askıya almanın yanı sıra, hukuki, cezai ve ihtiyati tazminat talep etmek dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere uygun yasal işlemleri yapma hakkımızı saklı tutarız.

Değişiklikler ve Müdahaleler

Sitenin içeriğini herhangi bir zamanda veya herhangi bir nedenle tamamen kendi takdirimize bağlı olarak bildirimde bulunmaksızın değiştirme, tadil etme veya kaldırma hakkımızı saklı tutarız. Ancak, Sitemizdeki herhangi bir bilgiyi güncelleme yükümlülüğümüz yoktur. Ayrıca, herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın Sitenin tamamını veya bir kısmını değiştirme veya durdurma hakkını saklı tutarız. Sitenin modifikasyonu, değiştirilmesi, askıya alınması veya durdurulmasından dolayı size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu değiliz.

Sitenin her zaman kullanılabilir olacağını taahhüt etmeyiz. Donanım, yazılım veya diğer sorunlarla karşılaşabilir veya Site ile ilgili bakım yapmamız gerekebilir, bu da kesintilere, gecikmelere veya hatalara neden olabilir. Siteyi herhangi bir zamanda veya herhangi bir nedenle size bildirimde bulunmaksızın değiştirme, revize etme, güncelleme, askıya alma, durdurma veya başka bir şekilde tadil etme hakkımızı saklı tutarız. Sitenin herhangi bir kesintisi veya durdurulması sırasında Siteye erişememeniz veya Siteyi kullanamamanızdan kaynaklanan herhangi bir kayıp, hasar veya rahatsızlıktan dolayı hiçbir sorumluluğumuz olmadığını kabul edersiniz. Bu Kullanım Koşullarında yer alan hiçbir husus, bizi Siteyi sürdürmek ve desteklemek veya bununla bağlantılı olarak herhangi bir düzeltme, güncelleme veya sürüm sağlamakla yükümlü kılacak şekilde yorumlanmayacaktır.

Düzeltmeler

Sitede yazım hataları, yanlışlıklar veya eksiklikler içeren bilgiler olabilir. Herhangi bir hatayı, yanlışlığı veya ihmali düzeltme ve Sitedeki bilgileri önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda değiştirme veya güncelleme hakkımızı saklı tutarız.

Sorumluluk Reddi Beyanı

Siteyi ve hizmetlerimizi kullanmanızın riskinin tamamen size ait olacağını kabul edersiniz. Yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, ticari elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal etmeme gibi zımni taahhütler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, site ve sizin kullanımınızla ilgili açık veya zımni tüm taahhütleri reddediyoruz. Sitenin içeriğinin veya siteye bağlı web sitelerinin içeriğinin doğruluğu veya eksiksizliği hakkında hiçbir taahhüt veya beyanda bulunmamaktayız ve (1) içerik ve materyallerdeki hatalar, yanlışlıklar veya yanlışlıklar, (2) siteye erişiminiz ve siteyi kullanmanızdan kaynaklanan herhangi bir nitelikteki kişisel yaralanma veya maddi hasar, (3) güvenli sunucularımıza ve/veya buralarda depolanan her türlü kişisel bilgi ve/veya finansal bilgilere yetkisiz erişim veya bunların kullanımı, (4) siteye veya siteden iletimin kesilmesi veya durması, (5) herhangi bir üçüncü tarafça siteye veya site aracılığıyla iletilebilecek herhangi bir hata, virüs, truva atı veya benzeri ve/veya (6) herhangi bir içerik ve materyaldeki herhangi bir hata veya eksiklik veya site aracılığıyla gönderilen, iletilen veya başka bir şekilde sunulan herhangi bir içeriğin kullanımı sonucunda ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya hasar ile ilgili hiçbir yükümlülük veya sorumluluk kabul etmemekteyiz. Sitede herhangi bir bağlantılı web sitesi veya herhangi bir afiş veya diğer reklamlarda yer alan herhangi bir web sitesi veya mobil uygulama aracılığıyla üçüncü bir tarafça reklamı yapılan veya sunulan herhangi bir ürün veya hizmet için taahhüt, onay, garanti vermeyiz veya sorumluluk üstlenmeyiz ve sizinle herhangi bir üçüncü taraf ürün veya hizmet sağlayıcısı arasındaki herhangi bir işlemin izlenmesinde taraf olmayız veya herhangi bir şekilde sorumlu olmayız. Herhangi bir ortamda veya herhangi bir yolla bir ürün veya hizmet satın alırken olduğu gibi, en iyi muhakemenızı kullanmalı ve uygun olan yerlerde dikkatli olmalısınız.

Sorumluluk Sınırlamaları

Hiçbir durumda biz veya yöneticilerimiz, çalışanlarımız veya temsilcilerimiz size veya herhangi bir üçüncü şahsa karşı kar kaybı, gelir kaybı, veri kaybı veya siteyi kullanmanızdan kaynaklanan diğer zararlar dahil olmak üzere doğrudan, dolaylı, sonuç olarak ortaya çıkan, örnek niteliğinde, arızi, özel veya cezai zararlardan, bu tür zararların olabileceği bildirilmiş olsa dahi sorumlu olmayacaktır.

Tazminat

Bağlı kuruluşlarımız, iştiraklerimiz ve ilgili tüm memurlarımız, acentelerimiz, ortaklarımız ve çalışanlarımız dahil olmak üzere, herhangi bir üçüncü tarafın aşağıdakilerden kaynaklanan veya bunlardan kaynaklanan makul avukatlık ücretleri ve masrafları da dahil olmak üzere her türlü kayıp, hasar, yükümlülük, iddia veya talebe karşı bizi savunmayı, tazmin etmeyi ve zararsız tutmayı kabul edersiniz: (1) Katkılarınız; (2) Sitenin kullanımı; (3) bu Kullanım Koşullarının ihlali; (4) bu Kullanım Koşullarında belirtilen beyan ve taahhütlerinizin ihlali; (5) fikri mülkiyet hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü bir tarafın haklarını ihlal etmeniz; veya (6) Site aracılığıyla bağlantı kurduğunuz Sitenin diğer herhangi bir kullanıcısına yönelik açıkça zararlı herhangi bir eylem. Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, masrafları size ait olmak üzere, bizi tazmin etmeniz gereken herhangi bir konunun münhasır savunmasını ve kontrolünü üstlenme hakkımızı saklı tutarız ve siz de masrafları size ait olmak üzere, bu tür iddialara karşı savunmamızda işbirliği yapmayı kabul edersiniz. Bu tazminata tabi olan bu tür herhangi bir iddia, eylem veya işlemden haberdar olduktan sonra sizi bilgilendirmek için makul çabayı gösteririz.

Kullanıcı Verileri

Sitenin performansını yönetmek amacıyla Siteye ilettiğiniz belirli verilerin yanı sıra Siteyi kullanımınızla ilgili verileri de saklayacağız. Düzenli olarak rutin veri yedeklemeleri gerçekleştirmemize rağmen, ilettiğiniz veya Siteyi kullanarak gerçekleştirdiğiniz herhangi bir faaliyetle ilgili tüm verilerden yalnızca siz sorumlusunuz. Bu tür verilerin kaybı veya zarar görmesinden dolayı size karşı hiçbir sorumluluğumuz olmayacağını ve bu tür verilerin kaybı veya zarar görmesinden dolayı bize karşı herhangi bir dava hakkınızdan feragat ettiğinizi kabul edersiniz.

Diğer

Bu Kullanım Koşulları ve Sitede veya Site ile ilgili olarak tarafımızdan yayınlanan tüm politikalar veya işletim kuralları, sizinle aramızdaki anlaşmanın ve mutabakatın tamamını oluşturur. Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hakkını veya hükmünü kullanmamamız veya uygulamamamız, söz konusu hak veya hükümden feragat ettiğimiz anlamına gelmez. Bu Kullanım Koşulları, yasaların izin verdiği en geniş ölçüde geçerlidir. Hak ve yükümlülüklerimizin herhangi birini veya tamamını istediğimiz zaman başkalarına devredebiliriz. Makul kontrolümüz dışındaki herhangi bir nedenden kaynaklanan herhangi bir kayıp, hasar, gecikme veya eylem başarısızlığından sorumlu veya yükümlü olmayacağız. Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün veya bir hükmünün bir kısmının yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, söz konusu hüküm veya hükmün bir kısmı bu Kullanım Koşullarından ayrılabilir kabul edilir ve kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemez. Bu Kullanım Koşullarının veya Sitenin kullanımının bir sonucu olarak sizinle aramızda hiçbir ortak girişim, ortaklık, istihdam veya acente ilişkisi oluşturulmamıştır. Bu Kullanım Koşullarının, onları hazırlamış olmamız nedeniyle aleyhimize yorumlanmayacağını kabul edersiniz. İşbu Kullanım Koşullarının elektronik formuna ve tarafların bu Kullanım Koşullarını imzalamak için imza atmamasına dayalı olarak sahip olabileceğiniz her türlü savunmadan feragat edersiniz.

[a] Bu siteyi çalıştırmak için kullanılan DSpace yazılımı açık kaynak kodludur. DSpace yazılımının yeniden kullanımı ve çoğaltılması için seçenekler açık kaynak lisansına tabidir: https://github.com/DSpace/DSpace/blob/main/LICENSE