Necmettin Erbakan University Institutional Repository için istatistikler

Toplam ziyaret

views
The Effect of Morphine Dependence and Morphine Withdrawal on Neuritin and Some Markers of Neurogenesis in the Rat Hippocampus 27
Örgütlerde değişimin gerekliliği ve örgütsel değişim yönetiminde insan kaynakları yönetiminin rolü üzerine su ve kanalizasyon işletmelerinde bir araştırma 24
Examination of 21st century skills and technological competences of students of Fine Arts Faculty 24
Eğitimde Dijitalleşme 19
Koroner arter hastalığı olanlarda sağlık algısı ve sigara bırakma yorgunluğunun değerlendirilmesi 19
Septoplasti için başvuran bireylerde uyku ile konfor arasındaki ilişki 19
Bir süt işleme tesisinin enerji etüdü 19
Muhafazakârlığın yerel görünümleri Siirt örneği 18
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı 18
İnmeli hastalarda fonksiyonel durum ile depresyon, anksiyete ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi 16