Necmettin Erbakan University Institutional Repository için istatistikler

Toplam ziyaret

views
EEG' de fotik sürüklenme yanıtları ve görsel uyarılmış potansiyeller ile ilişkisi 64
Periferik intravenöz kateter yerleştirme sırasında uygulanan iki farklı yöntemin ağrı ve anksiyete üzerine etkisi: Randomize kontrollü çalışma 62
Genç erişkinlerde (19-25 yaş) sosyal medya bağımlılığının görünüş kaygısı ve beden saygısı ile ilişkisinin değerlendirilmesi 53
Koroner arter hastalığı olanlarda sağlık algısı ve sigara bırakma yorgunluğunun değerlendirilmesi 48
Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi İçin Yeni Bir Alternatif: Surf&Turf 48
Examination of 21st century skills and technological competences of students of Fine Arts Faculty 47
Eğitimde Dijitalleşme 41
Endülüs Medeniyeti ve Batı Avrupa’ya Etkisi 39
Hidrolize kolajen peptit içeren toz içecek karışımlarının üretimi ve bazı özelliklerinin belirlenmesi 38
Sebepleri ve sonuçları açısından Hendek Gazvesi 38