Advanced Search

Now showing items 1-3 of 3

  • Çumra İlçesinde Kırsal Yerleşmeler 

   Konya iline bağlı Çumra İlçesi, kuzeyde Karatay, doğuda Karapınar, batıda Akören ve Meram, güneybatıda Bozkır, güneyde Güneysınır ilçeleri, güneydoğuda ise Karaman ili ile sınırlıdır. Bu çalışma ile Çumra ilçesi sınırları ...
  • Çumra İlçesi’nin nüfus coğrafyası 

   Tapur, Tahsin (2018)
   Konya iline bağlı Çumra İlçesi; kuzeyde Karatay, doğuda Karapınar, batıdaAkören ve Meram, güneybatıda Bozkır, güneyde Güneysınır ilçeleri,güneydoğuda ise Karaman ili ile sınırlıdır. Çumra ve çevresi M.Ö. 7000’liyıllardan ...
  • Konya ili obruklarının turizm potansiyeli 

   Obruk, yeraltındaki çözünebilir kayaçların su ile teması sonucunda oluşan boşlukların tavanının çökmesiyle meydana gelir. Türkiye'de obruk adını verdiğimiz karstik şekiller Konya ilinde yoğunluk göstermektedir. Bu güne ...