Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • C-RAF inhibitörü GW5074'ün deneysel ağrı modeli üzerine etkisi 

      Taşdemir, Elif (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015)
      Visseral ağrı en sık rastlanılan ağrı tipi olup, mekanizması tam olarak anlaşılamamıştır. Doku hasarına bağlı olarak salgılanan prostaglandinler ağrı reseptörlerinin eşiğini düşürmektedir. Dolayısıyla, sitokinlerin ve diğer ...