Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • SLE tanılı hastalarda fragmente QRS incelemesi 

      Karslı, Berna (Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, 2021)
      Amaç: Sistemik lupus eritematosus (SLE) sık görülen, birçok organ ve sistem tutulumuyla seyredebilen otoimmün, kronik enflamatuvar bir hastalıktır. SLE tanılı hastalarda kardiak tutulum sıktır. Bir EKG bulgusu olan ...