Advanced Search

Now showing items 1-4 of 4

  • Büyük Moğol imparatorluğu ve İlhanlılar'da taht mücadeleleri 

   Özer, Mehmet (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Tarihin en güçlü devletlerinden birisi olan Büyük Moğol İmparatorluğu, kısa sürede birçok bölgeyi hâkimiyeti altına almıştır. Moğollar kısa sürede büyük bir devlet haline gelmiş ve bu büyümeyle birlikte kendi içerisinde ...
  • Hârezmşah Devleti’nin Dış Politikası 

   Vurgun, Nagehan (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2021)
   Hârezmşah Devleti (1097-1231), ilk dönemlerinde Büyük Selçuklu Devleti’ne tâbi olmakla beraber Atsız’ın (1128-1156) bağımsız bir devlet kurmak için başlattığı mücadele zamanla olumlu sonuç vermiş, Sultan Sencer’in ...
  • Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken 

   Kuşçu, Ayşe Dudu (NEÜ Yayınları, 2017)
   Bu çalışma, tarihini öğrenme ve tarih ilmi ile meşgul olma konusunda yine bir Selçuklu kaynağı olan Ahmed Niğidi'de ifade bulan "Tarih bütün ilimlerin padişahı, diğer ilimler ise, onun reayası gibidir" sözünün kıymet arz ...
  • Türkiye Selçuklu uç teşkilatının kurulması 

   Öztürk, Salih (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   XI. yüzyılda çeşitli konar-göçer Oğuz boyları, kalabalık gruplar halinde Selçuklu topraklarında muhaceret etmiş, Büyük Selçuklu Devleti de Türkmenleri, Anadolu'ya yönlendirme politikasını izlemiştir. Anadolu coğrafyasında ...