Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorŞimşek, Mehmet Sait
dc.contributor.authorNahdiyati, Aeni
dc.date.accessioned2020-11-02T11:50:18Z
dc.date.available2020-11-02T11:50:18Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-07-14
dc.identifier.citationNahdiyati, A. (2020). Ahkâm ayetleri çerçevesinde Türkiye ve Endonezya Diyanet İşleri Başkanlıklarının yayınladıkları tefsirlerin karşılaştırılması. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/4708
dc.descriptionYüksek Lisans Tezien_US
dc.description.abstractKur'ân üzerindeki çalışmalar asla durgun değildir. Türkiye ve Endonezya Diyanet İşleri Başkanlıkları tarafından derlenip yayınlanan Kur'ân Yolu ve Al-Quran dan Tafsirnya adlı tefsir eserleri son zamanlarda ortaya çıkan çağdaş tefsirlerin güzel örnekleri olarak sayılabilir. Türkiye'deki müslüman nüfusun çoğunluğu Sünni Hanefi mezhebine bağlı ve Endonezya'daki müslüman nüfusun çoğunluğu Sünni Şafii mezhebine bağlıdır. Bu nedenle, bu araştırmanın temel konusu, ahkâm ayetleri çerçevesinde Türkiye ve Endonezya Diyanet İşleri Başkanlıklarının yayınladıkları tefsirlerinin karşılaştırılmasının önemini ortaya koymaktadır. Bu araştırma çok önemlidir çünkü, ikisi arasındaki farkları tanımayı amaçlar, böylece gruplar arasında karşılıklı bir anlayış olur ve kişisel ya da grup görüşlerinin en doğru olduğu konusunda karşılıklı bir gerekçe yoktur. Çalışmamızı sınırlandırmak amacıyla genel olarak Kur'ân-ı Kerim'de var olan ahkâm konularından bahsedeceğiz. Abdul Vahhap Hallaf'ın metodunda olduğu gibi Kur'ân'ın iki ana ahkam konusu olan ibadet ve muamelat hükümlerini içeren ayetleri ele alarak, Kur'ân Yolu ve Al-Quran dan Tafsirnya tefsirlerinin karşılaştırmasını yaptık. Ve sonuç olarak her iki tefsirde, Şafi'i ve Hanefi mezhepleri arasındaki farklılıklar, hem ibadet ayetlerinde hem de muamelat ayetlerinde yorumun içeriğini etkilemektedir. Fakat, hem Kur'ân Yolu tefsirinde hem de Al-Quran dan Tafsirnya tefsirinde ayetler yorumlanırken belli bir mezhebe eğilim gösterilmemiştir.en_US
dc.description.abstractStudies on the Qur'an are never stagnant. Turkey and Indonesian Ministry of Religious Affairs compiled and published by the Kuran Yolu and Al-Quran Tafsirnya works as a good example of the contemporary tafsir. The majority Sunni Muslim population in Turkey is connected to the Hanafi and Shafi'i as majority Sunni Muslim population in Indonesia. Therefore the main subject of this research is the comparison of Turkey's and Indonesia's religious affairs directorate tafsirs in the context of ahkam verses. This research is very important because it aims to recognize the difference between the two, so there is a mutual understanding between the groups and no mutual justification for the most correct personal or group views. In order to limit our work, we will talk about the issues of the ahkam verses that exist in the Qur'an in general. As in the method of Abdul Vahhap Hallaf, we made a comparison of that tafsirs by examining the verses containing the provisions of ibadet and muamelat, which are the two main issues of the Qur'an. As a result, in both tafsir, the differences between the Shafi and Hanafi sects affect the content of the interpretation in both the ibadat verses and muamalat verses. However, while interpreting the verses in both tafsir, there was no tendency towards a certain denomination.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKuran Yoluen_US
dc.subjectAl-Quran dan Tafsirnyaen_US
dc.subjectAhkâm ayetlerien_US
dc.subjectAhkam versesen_US
dc.titleAhkâm ayetleri çerçevesinde Türkiye ve Endonezya Diyanet İşleri Başkanlıklarının yayınladıkları tefsirlerin karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeThe comparison of Turkey's and Indonesia's Religious Affairs Directorate tafsirs in the context of Ahkam versesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-7566-1810en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record