Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKalaycı, İbrahim
dc.contributor.authorAydın, Taha Kağan
dc.date.accessioned2021-06-07T16:57:48Z
dc.date.available2021-06-07T16:57:48Z
dc.date.issued2016en_US
dc.date.submitted2016
dc.identifier.citationAydın, T K. (2016). CORS istasyonlarının sayı ve yönsel faktörlerinin statik ağ dengelemesinde konum doğruluğuna etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/7452
dc.descriptionYüksek Lisans Tezien_US
dc.description.abstractBu çalışmada TUSAGA-AKTİF CORS ağı içerisinde tek noktaya dayalı statik oturum doğruluğu birkaç faktör göz önüne alınarak analiz edilmiştir. Çalışmada TUSAGA-AKTİF CORS ağı içerisinde Doğu, İç Anadolu ve Ege bölgeleri seçilmiştir. Bu bölgelerde rover (hareketli) alıcısını temsil eden 3 adet CORS istasyonu ve bu istasyonların çevresinde dengelemede koordinatları sabit kabul edilecek toplam 13 adet kontrol istasyonun 2015 yılı Haziran ayının 152. gününden 161. gününe kadar seçilmiş 24 saatlik ve ard arda gelen 10 günlük RINEX verileri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden indirilmiştir. GIPSY OASİS akademik yazılımı kullanılarak bu istasyonların doğru kabul edilecek koordinatları ITRF 2008 ölçü epoğunda (10 günün ortalaması alınacak şekilde) belirlenmiştir. İndirilmiş olan RINEX verileri LEICA Geo Office ticari yazılımı ile her güne ait 24 saatlik rinexler 2'şer 4'er ve 6'şar saatlik birbirini örtmeyecek şekilde (2 saat için: 00-02, 02-04, 4 saat için:00-04, 04-08; 6 saat için:00-06, 06-12 vb) zaman dilimlerine bölerek bütün bazlar için ayrı ayrı process'ler yapılmıştır. Processler her bölgede aynı tek noktaya dayalı zorlamasız dengeleme şeklinde yapılmıştır. Dengeleme sonucu elde edilen Kartezyen Koordinatlar ile GIPSY yazılımı ile elde edilen gerçek koordinatlar arasındaki farklar toposentrik koordinatlara (kuzey, doğu, yukarı) çevrilmiş ve karesel ortalama hata (rms) ve varyans değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca kontrol nokta sayısının doğruluğa etkisini incelemek amacıyla İç Anadolu Bölgesinde birden fazla kontrol istasyonu seçerek ek bir çalışma ile sonuçlar incelenmiştir. Bütün bu çalışmalardan elde edilen sonuçlardan; bazların zaman dilimlerine, baz uzunluklarına, yükseklik farklılıklarına, kontrol istasyon sayısına ve yönüne, uyuşumsuz ölçü sayılarına göre doğruluklarının analizi yapılmıştır. Sonuç itibariyle 60 ile 110 km arasındaki baz uzunluğunun doğruluğa herhangi bir etkisi olmadığı, İç Anadolu bölgesi için Dayalı Dengeleme ile yapılan dengeleme neticesinde kontrol istasyon sayısı arttıkça doğruluğun arttığı ve kontrol istasyonlarının konumlarının dengeleme sonucu rover'ın konumuna etkisinin istatistiksel olarak etkisinin olmadığı ortaya çıkmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, the accuracy of single baseline static accuracy in the TUSAGA-ACTIVE CORS network was analyzed considering several factors. Eastern, Central Anatolia and Aegean regions were selected in the TUSAGA-ACTIVE CORS network. In these regions, 3 CORS stations representing the rover (receiver) and a total of 13 control stations in which the coordinates in the vicinity of these stations are regarded as stationary will be selected. From the 152th day of June 2015 until the 161st day of the year 2015, 24 hours and 10 consecutive days of RINEX data And the General Directorate of Cadaster has been downloaded from the official website. By using the GIPSY OASIS academic software, the assumed true coordinates of these stations have been determined in the ITRF 2008 in survey epoch (10 days averaging). Downloaded RINEX data with LEICA Geo Office commercial software 24 hours of rinex of every day for 2 hours in 4 hours and 6 hours in a non-overlapping sessions (for 2 hours: 00-02, 02-04, for 4 hours: 00-04 , 04-08; for 6 hours: 00-06, 06-12, etc.). Processes are conducted with minimally constrained adjustment in each region. The differences between the Cartesian Coordinates obtained by the commercial software and the assumed true coordinates obtained by the GIPSY software are transformed into the tropospheric coordinates (north, east, vertical) and the root mean square error (rms) and variance values are calculated. Furthermore, in order to investigate the effect of the number of control points on the accuracy, an additional study was carried out by selecting more than one control stations in Central Anatolia Region. From the results obtained from all these studies; Investigations are performed w.r.t. the baseline lengths, elevation differences, number of control stations and directions, and the outliers. As a result, there is no effect on the accuracy of base length between 60 and 110 km, it is found that as the number of control stations increases the accuracy increases with constrained adjustment for Central Anatolia region and also the position of the control stations doesn't statistically effect the accuracy of the rover.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCORSen_US
dc.subjectDengelemeen_US
dc.subjectGipsy-Oasis-6.4en_US
dc.subjectGPSen_US
dc.subjectLeica-GeoOffice-8.4en_US
dc.subjectTusaga-Aktifen_US
dc.subjectAdjustmenten_US
dc.titleCORS istasyonlarının sayı ve yönsel faktörlerinin statik ağ dengelemesinde konum doğruluğuna etkisien_US
dc.title.alternativeAccuracy investigation of CORS stations' number and position on the network adjustmenten_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 0000-0001-9729-4508en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Harita Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record