Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorArgon, Kemal
dc.date.accessioned2023-03-24T13:02:26Z
dc.date.available2023-03-24T13:02:26Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationArgon, K. (2019). Prospects for utilizing religious studies and studies of world religions for Turkish representation. Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 47, 47, 345-358.en_US
dc.identifier.issn2148-9890
dc.identifier.issn2149-0015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/9343
dc.descriptionMakaleen_US
dc.description.abstractThis article suggests some additional possible scope for utilization of Turkish academic religious studies and specifically the area of world religions within a larger academic area. This could be done by representing the academic world religions product and content in interesting terms to Western audiences. This could be expanded by reviewing theory and method and content to facilitate more nuanced and deeper understanding of the field and academic production. This can be preparation for culturally representing Turkey and Islam more broadly and more effectively. Training in comparative religious methods and content in Islam and world religions can be understood to be potentially useful to overcome some existing problems and shortcomings in representation. The remarkable infrastructure for religious studies and Islamic studies in Turkey’s many universities for fostering modern academic religious studies and the traditional learning of Islam could be accessed by more people for this purpose.en_US
dc.description.abstractBu makale dini çalışmalar konusunda Türkiye’de yapılan akademik çalışmalar ve daha geniş bir çerçevede ele alındığında özellikle dünya dinleri konusunda gerçekleştirilen akademik faaliyetlerde değerlendirilmek üzere olası bir yaklaşım sunmaktadır. Bu yaklaşım, dünya dinleri konusunda yapılan akademik çalışmalar ve oluşturulan içeriklerin Batılı muhatapların ilgisini çekecek terimlerle ifade edilmesi, alanda daha detaylı ve derin bir anlayışın tesis edilmesi ve akademik çalışmaların gerçekleştirilmesi için odak gruplar ve organizasyonel öğrenme metodolojisi kullanılarak teori, metot ve içeriğin yeniden gözden geçirilmesi ile uygulamaya konulabilir. Bu çalışmalar Türkiye ve İslam’ın daha geniş bir alanda ve daha etkin bir şekilde kültürel olarak temsili konusunda da hazırlık olarak değerlendirilebilir. Karşılaştırmalı dini metotlar, İslam ve dünya dinleri konusunda verilen eğitimler, temsil ile ilgili mevcut sorunların üstesinden gelinmesi ve eksikliklerin giderilmesi konusunda oldukça faydalı olacaktır. Akademik alanda yapılan modern din çalışmaları ile İslam kültüründe yer alan geleneksel öğrenme faaliyetlerini teşvik amacı ile Türkiye’nin bir çok üniversitesinde bulunan dini çalışmalar ve İslam konusundaki dikkate değer altyapı, daha fazla kişi tarafından kullanılarak bahsedilen amaca ulaşmak için değerlendirilebilir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectIslamic Studiesen_US
dc.subjectWorld Religionsen_US
dc.subjectInterfaith Relationsen_US
dc.subjectInternational Relationsen_US
dc.subjectCultural Representationen_US
dc.subjectReligious Representationen_US
dc.subjectHistoryen_US
dc.subjectİslami Çalışmalaren_US
dc.subjectDünya Dinlerien_US
dc.subjectDinlerarası İlişkileren_US
dc.subjectKültürel Temsilen_US
dc.subjectDini Temsilen_US
dc.subjectUluslararası İlişkileren_US
dc.subjectTarihen_US
dc.titleProspects for utilizing religious studies and studies of world religions for Turkish representationen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-0333-0438en_US
dc.relation.journalNecmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimlerien_US
dc.identifier.volume47en_US
dc.identifier.issue47en_US
dc.identifier.startpage345en_US
dc.identifier.endpage358en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record