Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBaş, Gökhan
dc.contributor.authorBeyhan, Ömer
dc.date.accessioned2020-01-18T21:06:41Z
dc.date.available2020-01-18T21:06:41Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationBeyhan, Ö., Baş, G. (2017). Sosyal-yapılandırmacı öğrenme ortamı tasarımının öğrenenlerin akademik başarılarına ve derse yönelik tutumlarına etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0, 41, 137-162.en_US
dc.identifier.issn1302-8944
dc.identifier.issn2146-5983
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.21764/efd.35974
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpJek16RTJOZz09/sosyal-yapilandirmaci-ogrenme-ortami-tasariminin-ogrenenlerin-akademik-basarilarina-ve-derse-yonelik-tutumlarina-etkisi
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/2168
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, ortaokul 7. sınıf İngilizce dersinde tasarımının öğrenenlerin akademik başarıları ve derse yönelik tutumları üzerindeki etkilerini incelemektir. Araştırma, öntest-sontest kontrol gruplu deneme modeli kullanılarak toplama araçları olarak; (a) akademik başarı testi ve (b) İngilizce dersine yönelik tutum ölçeği ile kullanılmıştır. Araştırmada, dokuz hafta süresince deney grubunda sosyal-yapılandırmacı uygulanırken, kontrol grubunda ise mevcut öğretim programına dayalı olarak hazırlanan öğrenen kılavuz kitabındaki etkinlikler işe koşulmuştur. Araştırmadan elde edilen sonuçlar; sosyal-yapılandırmacı öğrenme ortamı tasarımı uygulamalarının deney grubundaki öğrenenlerin akademik başarılarını ve İngilizce dersine yönelik tutumlarını anlamlı olarak artırdığını göstermiştir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study was to investigate the effects of social-constructivist learning environment design on 7th grade learners' academic achievement and attitudes towards secondary school English course. The study was carried out by adopting the quasi-experimental pretest-posttest control group design. In the study, (a) academic achievement test and (b) attitude scale towards English course as data collection instruments were used. While the social-constructivist learning environment design was treating on the experimental group, the control group was taught by following up the activities in the learner's course book based on the current elementary English course curriculum, which lasted for totally nine weeks. The results of the study pointed out that the applications based on the social-constructivist learning environment design increased the academic achievement and attitudes towards English course of the learners in the experimental group.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.isversionof10.21764/efd.35974en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal-yapılandırmacı öğrenme ortamı tasarımı
dc.subjectYarı-deneysel araştırma deseni
dc.subjectAkademik başarı
dc.subjectİngilizce dersine yönelik tutum
dc.subjectSocial-constructivist learning environment design
dc.subjectQuasi-experimental research design
dc.subjectQuasi-experimental research design
dc.subjectAcademic achievement
dc.subjectAttitude towards English course
dc.titleSosyal-Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Tasarımının Öğrenenlerin Akademik Başarılarına ve Derse Yönelik Tutumlarına Etkisien_US
dc.title.alternativeEffect of Social-Constructivist Learning Environment Design on Learners' Academic Achievement and Attitudes Towards Courseen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorIDGökhan Baş: 0000-0002-9755-0003
dc.contributor.authorIDÖmer Beyhan: 0000-0002-3811-0307
dc.relation.journalMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentNecmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalıen_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue41en_US
dc.identifier.startpage137en_US
dc.identifier.endpage162en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record