Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorErişoğlu, Murat
dc.contributor.authorYurtaslan, Abdullah
dc.date.accessioned2022-04-19T06:48:07Z
dc.date.available2022-04-19T06:48:07Z
dc.date.issued02-02-2022en_US
dc.identifier.citationYurtaslan, A. (2022). Ridge tahminine dayalı M-regresyonunun etkinliğinin incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/8295
dc.descriptionYüksek Lisans Tezien_US
dc.description.abstractBu çalışmada, çoklu doğrusal regresyon analizinde çoklu doğrusal bağlantı ve aykırı gözlem veya hataların normal dağılım göstermemesi problemlerinin bir arada olması durumunda ridge tahminine dayalı M tahmin edicileri önerilmiştir. Önerilen tahmin edicilerin parametre tahmini için tekrarlı yenilenen ağırlıklı ridge algoritmasının tanımlanmıştır. Önerilen tahmin edicinin tahmin performansı simülasyon çalışması ve gerçek veri seti üzerinde gösterilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre ridge tahminine dayalı M tahmin edicilerinin, çoklu doğrusal bağlantı ve aykırı gözlem veya hataların normal dağılım göstermemesi problemlerinin bir arada olması durumunda EKK, ridge ve geleneksel M tahmin edicilerden daha başarılı bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractIn this study, M estimators based on ridge estimation are proposed in case of a combination of multiple linear regression and outlier observations or non-normal distribution of errors in multiple linear regression analysis. For parameter estimation of the proposed estimators, iteratively reweighted ridge algorithm is defined. The estimation performance of the proposed estimator is shown on the simulation study and the real dataset. According to the results of the study, M estimators based on the ridge estimation were found to be more successful than the ridge and traditional M estimators when the problems of multicollinearity and outlier observations or errors did not show normal distribution.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectAykırı Gözlemen_US
dc.subjectÇoklu Doğrusal Bağlantıen_US
dc.subjectHata Kareler Ortalamasıen_US
dc.subjectM Regresyonuen_US
dc.subjectRidge Regresyonuen_US
dc.subjectSağlam İstatistiken_US
dc.subjectOutlieren_US
dc.subjectMulticollinearityen_US
dc.subjectMean Squares of Erroren_US
dc.subjectM Regressionen_US
dc.subjectRidge Regressionen_US
dc.subjectRobust Statisticsen_US
dc.titleRidge Tahminine Dayalı M-Regresyonunun Etkinliğinin İncelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of the Effectiveness of M-Regression Based on Ridge Estimationen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-2529-4717en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record