Lübnan'daki 12. sınıf öğrencilerinin İngilizce dil ihtiyaçlarının analizi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

1997 yılında tasarlanan Lübnan eğitim programı, bu araştırmanın yazıldığı ana kadar değişmedi. Bu nedenle, öğrencinin yaşamı, kültürü veya gerçekliği ile olumlu bir şekilde bağ kuramayan bir eğitim programı nasıl başarılı sayılabilir? Öğrencilerin toplumuna ve geleceğine hitap eden yeni güncellenen bir eğitim programı, eğitimciler ve politika yapıcılar tarafından yerine getirilmesi gereken bir zorunluluktur. Buna göre, atılması gereken ilk adım, eğitim programı geliştirme sürecinde ve kuruluşunda kilit bir unsur olan ihtiyaç değerlendirmesidir. Bu araştırma, Lübnan’daki devlet okullarında 12. sınıfta İngilizce İkinci Dil Öğrenenlerin (ESL) dil ihtiyaçlarını belirlemeyi ve mevcut eğitim programı ile öğrencinin dil ihtiyaçları arasındaki boşlukları belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle, bu araştırma aşağıdaki ana soruları yanıtlamayı amaçlamaktadır: Lübnan'daki 12. Sınıf ESL öğrencilerinin İngilizce öğretimi ihtiyaçları nelerdir? Doküman incelemesi, anket ve görüşmelerin yapıldığı bu çalışmanın uygulanmasında durum çalışması yaklaşımı kullanılmıştır. Amaç, 12. sınıf öğrencilerinin çalışmalarında ve yüksek öğrenimlerinde İngilizce dil ihtiyaçlarının daha derinden anlaşılmasını sağlamaktı. Sonuç olarak, bu araştırma, dört dil becerisinin hepsinde 12. sınıfın İngilizce dil gereksinimlerini belirlemiştir: okuma, dinleme, konuşma ve yazma, mevcut öğrencilerin gereksinimlerine uygun olarak. Ayrıca, Lübnan'daki eğitim sisteminin karşı karşıya olduğu zorluklara ışık tutmuş ve ülkede İngilizce öğretimini ve öğrenimini geliştirmek için geçirilebilir öneri sunmuştur. Çalışma birkaç önemli konunun varlığını ortaya koydu; bunlardan biri, düşünme becerilerinin tüm dallar arasında eşit olmayan bir şekilde dağılması ve üst düzey düşünme becerilerine odaklanılmaması görülmektedir. Araştırma hem öğretmenler hem de öğrenciler adına programdan yaygın bir memnuniyetsizliği ortaya çıkardı. Millî Eğitim Bakanlığı'nın ortaya koyduğu genel hedefler ile gerçek arasında birçok boşluk ve tutarsızlık tespit edildi. Programın genel hedefleri, amaçlanan amacı karşılamıyor gibi görülmektedir.
The Lebanese curriculum which was designed in 1997 has not changed until the moment of writing this research. Therefore, how can a curriculum be considered successful if it does not connect positively to the student’s life, culture, or reality? A newly updated curriculum that caters to the students’ society and future is an obligation that has to be fulfilled by educators and policymakers. Accordingly, the initial step that should be undertaken is performıng a needs assessment; a key element in the curriculum development process and its foundation. This research aims to determine the language needs of English Second Language Learners (ESL) in grade 12 in Lebanese public schools and to identify the gaps between the current curriculum and the student’s language needs. Hence, this research aims to answer the following main question: What are the English language teaching needs of Grade 12 ESL students in Lebanon? A case study approach was utilized for the implementation of this study where document analysis, a questionnaire and interviews were conducted. The purpose was to provide a deeper understanding of the English language needs of 12th-grade students in their studies and their high education. Consequently, this research has identified the English language requirements of grade 12 in all four language skills: reading, listening, speaking, and writing in relevance to the current students' needs. Moreover, it has shed light on the challenges confronting the educational system in Lebanon and proposed a range of actionable suggestions to enhance the teaching and learning of English in the country. The study revealed the existence of several important issues; one of them is the unequal distribution of thinking skills among all branches and the lack of focus on higher-order thinking skills. The research revealed widespread dissatisfaction with the program on behalf of both teachers and students. Many gaps and inconsistencies were identified between the general targets the Ministry of National Education set and the reality. The curriculum’s overall objectives do not seem to meet the intended purpose.

Açıklama

Doktora Tezi

Anahtar Kelimeler

Eğitim Programı, İhtiyaç Analizi, İhtiyaç Belirleme, ESL, Lübnan, Curriculum, Needs Assessment, Needs Analysis, Lebanon

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Aljaafıl, E. (2023). Lübnan'daki 12. sınıf öğrencilerinin İngilizce dil ihtiyaçlarının analizi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Konya.